Et tableau/stillbillede der symboliserer det pædagogiske begreb ”eksklusion”

Mål og rammer

Målet med aktiviteten:

Formålet med stillbillede aktiviteten er at få deltagerne at lære på en dybere, mere personlig og kropslig måde, i forhold til det materiale, de arbejder med. Den giver deltagerne chance for at udtrykke sig kreativt uden at bruge ord.

At skabe et stillbillede kræver samarbejde og kommunikation mellem deltagerne, hvilket styrker gruppens dynamik. Den skaber også et fælles tredje, da det er en aktivitet hvor man er fælles om at skabe noget. 

Målgruppe:

Afhængig af målgruppens alder, kan aktiviteten tilpasses i sværhedsgrad og dermed være for alle aldre. Vi har valgt at lave vores aktivitet til vores medstuderende, og at relatere den til pædagogiske begreber eller modeller.

Deltagerantal:

Aktiviteten fungerer bedst i større grupper, fra ca. 15 og op.

Fysiske rammer og materialer:

I princippet behøver legen kun et rummeligt lokale. Man kan selvfølgelig tilføje kostumer og rekvisitter.

 

Indhold

Det kan være en god ide at starte med en kort opvarmningsøvelse, som kan være med til at få krop og sind i gang, inden selve aktiviteten starter. Vi vil derfor lave en kort øvelse for at sætte arousal og stimuleringen i gang. Det smart at starte med at varme kroppen op fordi vi kan ende med at få et bedre resultat i vores hovedaktivitet via arousal regulering. “Vor hjerne fungerer altså i en vigtig forstand akkurat som en muskel. Når den bliver brugt, vokser den. Når den ikke bliver brugt, skrumper den ind” (Astropeuten, 2017). Læring sætter spor i hjernen mener Manfred Spitzer, og derudfra kan vi sige at ved at vi udfører aktiviteten med kroppen kan det gøre vi husker bedre.

 

Gennemgang af aktiviteten:

  1. Til start skal holdet deles op i 2-4 grupper af ca. 3-5 personer.
  2. I grupperne får de et pædagogisk begreb som de skal udføre.
  3. Gruppen udfører opgaven ved at samarbejde og bruge kroppen til at skabe et Stillbillede af begrebet.
  4. Når alle grupper har fået skabt og øvet deres stillbillede, skal grupperne på skift gætte hinandens begreber.

 

Didaktiske og faglige overvejelser:

Øvelsen kan indgå i forløb med bestemte emner. I dette tilfælde har vi fokuseret på pædagogiske begreber, men det kan let skiftes ud med andre emner som ”følelser”, ”professioner” eller ”musikgenre” eksempelvis.

Den er velegnet til at repetere bestemte ting, man som pædagog vil have målgruppen til at lære eller huske.

 

Litteratur:

Sæbø, A. (1998). Rollemodellering, tablå og bildeteater. Tano Aschehoug.

Spizter, M. (2018). Digital Demens. KLF, Kirke & Medier.

Astropeuten. (16. Maj 2017). Spor i hjernen. https://astropeuten.com/spor-i-hjernen/

 

Skrevet af:

Emma Bornkessel
Silja Hofman Hultin
Helena Strøm Sævarsdóttir
Nichlas Tamás Vitéz Barakonyi
puce21-ku06d
puce21-ku06d
puce21-ku06d