Intro og beskrivelse

Vores workshop er inspireret af Tara Donovan.I skal konstruere noget sammen i grupper, af cykelslanger som er jeres eneste materiale. Her skal i skabe et værk som i gruppevis skal bygge sammen. Fantasien har ingen grænser og efter den første gruppes værk, er der mulighed for at bygge videre på hinandens værker, for at lave et stort endeligt produkt, eller skabe sin egen konstruktion i gruppen.

Målgruppe

Vores målgruppe er børn i alderen fra 6-10 år, da vi har skole & fritids specialisering. Der vil være mulighed for at ændre konstruktionerne, alt efter alder og kompetencer.

Materiale liste:

Vi har valgt at gøre brug af genbrug og hverdagsmaterialer, som er tilgængelige. Her har vi valgt at begrænse os til at bruge et materiale som er, cykelslanger. Der er ikke store motoriske krav for konstruktionerne, da der kun bliver gjort brug af lim og saks.

Teorien bag aktiviteten

Vi vil under workshoppen komme ind på Arne Trageton, som tager udgangspunkt i det væsentlige at benytte materialer, der kan bruges til at forme tredimensionelt, for at styrke børnenes udvikling. Børns formning og leg er ikke adskilt. Når børn arbejder med at konstruer noget, går de frem og tilbage imellem at skabe/forme og lege. (Ringsted, 2008,s.205) Ifølge Trageton har tredimensionelles formning betydning for børnenes udvikling af kommunikative og kognitive kompetencer. Derudover har det en betydning for den sociale og følelsesmæssige udvikling. Disse kompetencer er væsentlige at udvikle fordi de danner grundlag for at klare de faglige udfordringer, børnene vil møde i skolen. Trageton er inspireret af Piaget, og tager udgangspunkt i at den kognitive udvikling, primært sker ved at børnene arbejder aktivt og konkret med det læringen handler om. (Ringsted, 2008,s. 206)Dette er med henblik på at kunne genbruge de hverdagsting, som vi er vant til at smide ud for at gøre en forskel for miljøet.

Når der arbejdes på at konstruerer et tredimensionelt udtryk i samarbejde med andre, øver man sig i at forhandle om hvad der skal udstykkes, og hvordan det skal bygges, hvorved man øver sig i at gå på kompromis. Denne erfaring er med til at bidrage til udvikling af børnenes kommunikative kompetencer.  

Arbejdet med de æstetiske virksomheder rummer en følelsesmæssig bearbejdnings- og erkendelsesproces. Æstetisk virksomhed er det ”produkt” der skabes når man arbejder æstetisk. Ifølge W. Winnicot, lever vi i en subjektiv verden, men er omgivet af en ydre objektiv verden. Når man arbejder med æstetiske virksomheder opstår der et potentielt rum, hvor der er mulighed for at bearbejde og fastholde erfaringer fra den ydre og den indre verden, i symbolsk form. Symbolerne er et bindeled mellem den indre og ydre verden.  (Austrin, 2006 s.111)

 

Literatur: 

Austring, B. (2006) “Æstetiske læreprocesser i psykologisk kontekst”, Æstetik og læring, Hans Reitzels Forlag.

Ringsted, S. (2008)” Arne Trageton – den rum- og formskabende udvikling”, I plant et værksted – 3. udagve, Hans Reitzels Forlag

pucf17-ku05vJonas, Alexandra, Suthatip , Zorana
pucf17-ku05v