Udarbejdet af; Tenna Møller Tiedgen, Louise Patricia Damgaard Ørts og Julie Stabell Jensen (pucf17-sb05)

Ståtrold med følelser
Legen “Ståtrold med følelser” er en videreudvikling af legen ståtrold, som er en fangeleg. Vi har tilpasset aktiviteten til vores målgruppe som er 4-6-årige børn. Der er en til flere fangere, som skal fange de andre deltagere i legen. Når man er blevet fanget, skal man stille sig med hænderne for øjnene og vente på, at en medspiller kommer og prikker én på skulderen for at befrie én. Man har helle, når man er blevet fanget, samtidig med at “befrieren” også har helle, imens personen befrier den fangede. Når man bliver prikket på skulderen, skal “befrieren” lave en af de 4 udvalgte grundfølelser; vred, glad, ked af det, eller overrasket, hvor den “døde” skal gætte følelsen, der udtrykkes med ansigtet. Man har her 1 forsøg til at gætte rigtigt. Gættes der rigtigt, er man befriet og kan være med i legen igen, men gætter man derimod forkert, skal man holde sig for øjnene igen og vente på, at en ny kommer og forsøger at befrie én. “Ståtrold med følelser” er en leg, hvor man hele tiden er med og i gang med legen. Man sidder f.eks. ikke stille på siden, hvis man er “død”.  

Til Seminardagen har vi også valgt at videreudvikle og tilpasse aktiviteten “Ståtrold med følelser” til voksne deltagere, for at den bliver mere udfordrende at lege. Her har vi lagt vægt på at have variation ift. følelserne i legen og dermed øge sværhedsgraden. Vi har derfor valgt følelserne; utålmodig, spændt, drillesyg, rasende og lykkelig, hvor man gennem sit kropssprog og ansigtsmimik skal udtrykke sig, så den anden kan gætte følelsen.

I legen “Ståtrold med følelser” bruges teknikker inden for løb, kondition, parathed, taktik og snedighed. Aktiviteten udvikler sammenhold, deltagerne lærer at udtrykke følelser, og de lærer om hinanden.

Vigtige rammeforudsætninger for aktiviteten er fx, at vi ville tilpasse og ændre i reglen om, at man kun har ét forsøg til at gætte følelsen, så man evt. havde flere forsøg i tilfælde af, at nogle børn har svært ved at aflæse og afkode andre børns følelser og ansigtsudtryk.  

Denne aktivitet vil vi formidle mundtligt til målgruppen med inddragelse af vores kropssprog. Vi vil selv være deltagende i legen og vise eksempler at forholde sig til, når legen introduceres, for på den måde at øge motivationen hos deltagerne.

Aktiviteten er relevant for målgruppen, da det er vigtigt, at børn i en tidlig alder lærer omkring følelser, lærer både at udtrykke følelser og at sætte ord på sine følelser. Dette kan hjælpe dem i en senere alder, da de lærer at håndtere og handle hensigtsmæssigt ud fra sine egne følelser. Børnene udvikler alsidige og sociale kompetencer i “Ståtrold med følelser”, da de også kan blive bedre til at genkende følelser hos andre, hvilket kan støtte dem i at stoppe i tide, inden de overskrider andres grænser, eller selv sige fra – samt aflæse, om en ven har brug for hjælp.

Ifølge Børnekonventionens artikel 12 + 13 har børn ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Vores aktivitet kan være med til at belyse FN’s Børnekonventions synspunkter i deres artikler og på den måde hjælpe til styrkelsen af børns rettigheder (Børnekonventionen). Dette understøtter derfor også vores mål med aktiviteten som er, at børnene får kendskab til de basale følelser, og lærer at aflæse andres følelser og udtrykke sig selv følelsesmæssigt (Red Barnet).
pucf17-sb05
pucf17-sb05
pucf17-sb05
pucf17-sb05
pucf17-sb05
pucf17-sb05
pucf17-sb05
pucf17-sb05