Mål og Rammer:

Vores kursus er skabt med det formål at udruste socialpædagoger med nødvendig viden og kompetencer inden for kunstig intelligens (AI), så de bedre kan håndtere de komplekse udfordringer, de står overfor i deres daglige arbejde. Vi henvender os til dedikerede socialpædagoger, der ønsker at forstå og integrere AI i deres praksis med forskellige målgrupper inden for det sociale felt. Dette inkluderer unge med særlige behov, voksne med psykiske lidelser, ældre borgere med funktionsevnenedsættelser og andre målgrupper. Vores kursus er fleksibelt og kan tilpasses til grupper af forskellige størrelser, men vi anbefaler en begrænset gruppestørrelse for at sikre bedst mulig kommunikation og interaktion mellem kursusholder og deltagere. De fysiske rammer skal være tilgængelige og fleksible for alle deltagere, og materialet præsenteres på en letforståelig måde, som alle har mulighed for at følge med på.

 

Indhold:

Vores kursus dækker en bred vifte af emner inden for AI og dets anvendelse i det sociale arbejde. Vi vil udforske automatisering af rutinemæssige opgaver for at frigøre tid til mere meningsfulde interaktioner med brugerne. I kursus vil der også dykkes ned i analyser af data for at identificere mønstre og tendenser i adfærd og behov, hvilket vil give socialpædagogerne mulighed for at tilpasse deres støtte og interventioner mere præcist. Derudover vil vi undersøge, hvordan AI kan styrke kommunikation og samarbejde i teamet, hvilket er afgørende i et kompleks og dynamisk arbejdsområde som det sociale.

 

Vores undervisningsmetoder er varierede og inkluderer forelæsninger, gruppediskussioner, praktiske øvelser og case-studier. Vi vil tilskynde til refleksion og kritisk tænkning for at hjælpe deltagerne med at forbinde teori med praksis og skabe innovative løsninger. Vores mål er at give socialpædagogerne de nødvendige værktøjer og kompetencer til at omfavne AI-teknologier og anvende dem til at forbedre livskvaliteten for de mennesker, de arbejder med.

 

Med vores kursustilbud ønsker vi at skabe en dynamisk og interaktiv læringsoplevelse, hvor deltagerne får mulighed for at dele erfaringer, diskutere udfordringer og samarbejde om at udvikle effektive AI-baserede løsninger. Vi vil også fokusere på etik og databeskyttelse i forbindelse med AI, så deltagerne bliver rustet til at anvende teknologien på en ansvarlig og etisk forsvarlig måde. Gennem praktiske eksempler og virkelighedsnære scenarier vil vi sikre, at kurset er relevant og anvendeligt for socialpædagoger i deres daglige arbejde. 

 

Vores undervisningsteam består af erfarne fagfolk inden for både socialpædagogik og AI-teknologi, hvilket sikrer en høj faglig standard og aktuel viden. Vi opmuntrer til åben dialog og deling af viden, så alle deltagerne kan få udbytte af hinandens erfaringer og perspektiver. Vi vil også tilbyde opfølgningsmuligheder efter kurset, så deltagerne kan få støtte og vejledning i implementeringen af AI i deres praksis.

 

Samlet set stræber vi efter at levere et kursus, der er engagerende, relevant og praktisk orienteret, og som vil ruste socialpædagogerne til at møde fremtidens udfordringer med tillid og kompetence.

 

Her nederst har vi vores folder

 

Mille Lang & Sana Aslam
pucf22-se01