Den legende rødhætte
Målgruppe/specialisering: En gruppe børn på 5-6 stykker fra dagtilbud. Der bliver udvalgt store børn, så der kan perspektiveres til skole-fritids specialiseringen.
Pædagogisk læringsmål: At styrke børnene i deres kunstneriske udfoldelsesmuligheder. Børnene får mulighed for at træne deres hukommelse og deres grovmotorik i gennem kropslig leg. aktiviteten kan være med at styrker børnenes sociale relationer til hinanden.
Beskrivelse af aktiviteten:
Aktiviteten deles op i 2 dele:
Opvarmning: Vi starter ud med præsentere vores forløb. Derefter giver vi et kort resume af den lille rødhætte. Vi stiller os alle i en rundkreds. Der bliver sat et stykke musik på (https://www.youtube.com/watch?v=jhLzeB_M9xs), som gruppen skal bevæge sig til. Derefter bliver der udstrakt igennem nogle bevægelser vi fremviser. Dette varer tilsvarende længden af musikken. Nu skal alle bevæge sig rundt i rummet som en rolle fra eventyret af gangen. vi regne med at denne del vare i 5 min.
Performance careousel – med afsæt i forum teater:
Vi deler gruppen op i 6 grupper og fordeler os selv ud i dem. Så vi kan guide dem igennem aktiviteten. Grupperne får op til 10 minutter til at indbyrdes vælge hvilke roller fra eventyret de vil spille. De skal stille sig op i et scenarie fra eventyret, hvor de står stille indtil vi peger på dem. Herefter skal hver gruppe fremvise deres scenarie og fortælle hvad de i deres roller tænker/føler. Aktiviteten giver børnene en mulighed for at leve sig ind i rollerne som karakter men også som dem selv og derfor kunne udspille et par scenarier fra eventyret der ligger op til en selvrefleksion, børnene får også en mulighed for at bruge deres konstruktive fantasi og deres rekonstruktiv fantasi. Her kan der opstå æstetisk fordobling. (Austring & Sørensen, 2011).
Ud af de 10 grundråd som er i improvisations teorien, indgår disse grundråd i vores aktivitet:
Accepter alle bud, samarbejde og hjælp hinanden, brug din første ide, stol på din fantasi, giv og tag imod tilbud og brug status. (Anderson, M, 10 Grundt Råd om teater sport)
Når alle er færdige med at fremvise, klapper vi af hinanden. Forløbet slutter af med at vi samles igen i en rundkreds, tager hinanden i hånden og siger tak for i dag.
Tegn på læring: Børnene er optaget af aktiviteten. Der bliver set, lyttet, deltaget, snakket og spurgt ind til aktiviteten.
Evt. Videreudvikling → Specialisering: Som nævnt tidligere, er der blevet taget et didaktisk udgangspunkt ift. målgruppen. 5 ud af 6 i gruppen har dagtilbud (Burak, Dilenny, Emine, Nicolas og Shamin) – hvor den sidste fra gruppen har skole-fritidstilbud (Cherie). Der er blevet taget hensyn til dette, da det er blevet alle på holdet pålagt at kunne perspektivere en aktivitet til deres egen tildelte specialisering. Derfor har vi valgt at arbejde med de ældre børn fra dagtilbud, som ligger på den gennemsnitlige alder af 5. Sæt nu, at aktiviteten skulle tilrettelægges for skole-fritids børn, kunne man sagtens gøre aktiviteten mere udfordrende. Eventyret kunne være mere i dybdegående, end et resumé. Kongens efterfølger kunne være mere selvkørende, og de voksne kunne nøjes med at observere i stedet for at føre trop.
Der ville være mulighed for at lave et gennemgående tema på institutionen, hvor at børnene ville blive samlet 1-2 gange om ugen. Den første dag gør man som beskrevet ovenover, den anden dag kan man evt. gå mere i dybden ved at få børnene til at snakke mere om eventyret eller måske opbygge en helt selv. Dette ville fungere for målgruppen 6-10 år, da målgruppen fra dagtilbud er mindre udviklet kognitivt, mht. hukommelsen. Derefter kunne der være god mulighed for at tage andre eventyr op, og aktiviteterne kunne potentielt vare i 4 uger.

Burak Iscan, Shamin Nalugwa, Dilenny belen. Emine Estrefi, Nicolas Belli, Cherie Huusfeldt.
pucf17-ku06d