Asyl og modtageklasser

Velkommen til vores indslag. Vi har gennem vores valgmodul, kultur og interkulturalitet, beskæftiget os med asyl og modtageklasser. I arbejdet med portfolioopgaverne har vi været ude og indsamle empiri i børnehaven på Center Sandholm og interviewe en pædagog. Derudover har vi været ude og observeret i en modtageklasse på Grøndalsvængets Skole. Vores intervention er udført i en anden modtageklasse på Vadgård Skole. Vi har gennem vores modul været interesseret i integrationsprocessen for børn i modtageklasser, og hvordan integrationen foregår og hvordan vi kan gøre den bedre for den enkelte. 

 

Teori:

Fællesskaber og identifikation

Kategorisering – selvopfyldende

Grupper skabes ud fra ligheder – tilhørsforhold, samhørighed, symbolske elementer

Modifikation skabes i mødet med andre kulturer, danner vores selvforståelse m.m. i mødet med forskelligheder og ligheder. Modifikation skabes, idet vi som individer i mødet med andre kulturer, danner vores selvforståelse m.m. i mødet med forskelligheder og ligheder. 

Det beskrivende og komplekse kulturbegreb

Kategorisering

Majoritet og minoritet

Axel Honneths anerkendelsesteori 

 

Vores intervention/aktivitet:

Vi har lavet en fortælle-tegnebog, som skal udfyldes individuelt af eleverne i modtageklassen. Bogen er inddelt med sætninger på forhånd, som eleverne selv skal udfylde. Dette giver eleverne selv- og medbestemmelse i aktiviteten. Efter fortælle-tegnebogen er udfyldt, er det meningen at der skal startes en samtale om, hvad bogen er udfyldt med, og kigge på ligheder og forskelligheder. På denne måde kan den enkelte elev sætte ord på hvem de selv er, og blive klogere på forskellige kulturer. Ifølge Laura Gilliams perspektiv på identitet, er det at finde ligheder mellem eleverne med til at skabe motivation til at indgå i fællesskaber. 

Aktiviteten er også tiltænkt til at kunne blive brugt, når den enkelte elev skal i den nye klasse. Samtlige elever i modtageklassen er minoriteter, og dem vil vi gerne have til at blive en del af majoriteten, i den forstand bliver en del af et ‘os’. I selve modtageklassen er det eleverne der er majoriteten, men når den enkelte kommer ud i den kommende klasse vil denne blive til minoriteten. Vi vil gerne prøve på at gøre overgangen fra modtageklasse til kommende klasse så god som mulig, så de nye elever ikke bliver set som ‘de andre’. 

 

Aktiviteten tænkt ind i et større projekt som et årshjul:

Fortælle-tegnebogen er tiltænkt, som tidligere fortalt, til at blive udfyldt af modtageklasse-eleverne, men også af eleverne i den kommende klasse. På denne måde har eleverne bogen at være fælles om, og kan lære noget om hinanden. Udover bogen, vil der være planlagt temauge for den kommende klasse, så eleverne har en forståelse for forskellige kulturer. Derudover vil vi gerne indføre fejring af flere kulturelle højtider, så det ikke kun er de danske traditioner og højtider der bliver fejret, da dette også vil gøre eleverne mere kulturelle.

Gruppe 7, Juanna, Leila og Rósa
puce17-ki02GruppeGg
puce17-ki02
puce17-ki02