Introduktion

På valgfaget kreative udtryksformer – skabende leg, fællesskaber og æstetik har vi arbejdet på kryds og tværs med forskellige kreative udtryksformer, multimedier, trykteknikker og drama som nogle få eksempler.
Vores idé udsprang fra konceptet “pralebøger”, altså fysiske bøger som skal styrke børns selvtillid og selvværd og selvrespekt. Disse pralebøger ville vi gerne lave i multimedie-form. Vi ville gerne vise at man kan skabe kreativt indhold med iPads, og at iPads ikke kun er et underholdningsmedie. Børnene er således ikke længere bare brugere af underholdende apps, men producenter af underholdende indhold skabt i kreative apps.
De apps vi har valgt at bruge er Puppet Pals som er et digitalt dukketeater og iMovie som er et filmredigeringsprogram.

Læringsforudsætninger

 • Vi har arbejdet med en aldersgruppe svarende 6-9 år.
 • Ved at skabe nogle film selv til at vise frem for børnene, giver vi dem mulighed for at få inspiration og et indtryk de selv kan arbejde ud fra.
 • Børnene har et kendskab, og er trygge ved at kunne bruge og navigere i en iPad.

Rammefaktorer

 • Hvornår: To dage á to timer i SFO-tiden kl. 14 – 16
 • Hvor: Der startes i et rum med projektor for at vise filmen. Derefter er rummet “klipperummet”, men der kan filmes og tages billeder på resten af skolen.
 • Hvem: Grupper af 3 børn per iPad. Samt en pædagog til at vejlede hver gruppe.
 • Materialer: iPads med PuppetPals og iMovie installeret.
 • Tema: Vi vil skabe film ud fra sætningen “Noget man er god til”. Det giver mulighed for at skabe overnaturlige og overdrevet historier hvor børnene f.eks. kan flyve, spise katedraler eller løfte Mount Everest – fantasien sætter grænserne.

Mål

Delmål: Vi vil give børnene mulighed for at bruge video og billeder som et kreativt medie, til at fortælle en historie. Vi vil med brugervenlige apps i form af PuppetPals og iMovie lære børnene, hvordan man med billeder og video kan lege sig frem til historier – f.eks. kan de lave sig selv til “dukker” i PuppetPals.

Endeligt mål: Børnene skal gennem divergent tænkning finde på forskellige løsninger til at give dem selv overnaturlige kræfter gennem medierne.

Indhold

 • Vi starter med at vise dem vores film-eksperimenter.
 • Vi fortæller dem, at vi har lavet dem ud fra “Noget man er god til”.
 • Børnene deles op i grupper af tre omkring hver iPad. En pædagog sætter sig ved hver gruppe og agerer som støtte og guide hvis børnene beder om hjælp eller skal have kreative inputs.
 • Der skabes en brainstorm om, hvad man kan være god til for at skabe masser af ideer. Vi samler op i fællesskab, så alle grupper kan inspireres af hinanden. Dette gøres for at sørge for, at det er deres egne ideer der bliver brugt i stedet for en kopi af vores filmeksempler.
 • Børnene får frie hænder til at udforske apps og skabe deres film som de vil. Pædagogen skal så vidt muligt ikke sige “nej”, når der prøves nye ting af og i stedet prøve at hjælpe med at finde kreative løsninger til film-effekter.

Læreprocessen

 • Processen starter med at vi viser vores egne film vi havde lavet på forhånd som en inspiration til hvad de selv kunne lave – Efterfølgende blev børnene delt op i grupper, hvor de skulle brainstorm om hvad de var eller kunne tænke sig at være gode til. Børnenes ideerne fra brainstorming blev skrevet op på en tavle og deres ideer og viden blev delt med resten af børne for at skabe inspiration til hinanden.
 • Derefter fik børne lov til selv at udforske og lege med PuppetPals og iMovie appsene hvor deres kreative evner/kompetencer bliver udfordret.
 • Undervejs i denne proces arbejder vi meget med at gå ved siden af barnet og bagved barnet – dette gør vi så børnene får lov til at lave mest muligt selv, men vi er også klar til at hjælpe efter behov, og evt. være med til at opretholde deres motivation.

Evaluering

 • Børnenes evner og kunnen med iPads og PuppetPals appen oversteg vores forventninger. De navigerede nemt og hurtigt i appen, og tog selv styringen i aktiviteten.

I sammenhæng med at alle grupper sad og lavede deres videoer i samme rum, var der mange forstyrrende elementer i form af latter, og trangen til at se de andres sjove videoer. Vi lod dog børnene gå kortvarigt fra deres egne projekter, for at blive inspireret af hinanden, og lade impulser via indtryk og udtryk lede grupperne i den skabende proces.

 

Bibliografi

Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og uddannelsestænkning. I B. D. Austring, & M. Sørensen, Æstetik og læring (s. 138-169). København: Hans Reitzels forlag.

Hiim, H., & Hippe, E. (2007). Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. Gyldendal.

Honneth, A. (2003). Behovet for anerkendelse – en tekstsamling. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Gruppe 7

Kristian Holm, Matias Nellemose, Svend Kristensen og Tobias Skovbjerg
puce17-ku03s