Da vi går på idrætsprofilen, har vi arbejdet med at udvikle og tilrettelægge aktiviteter igennem vores valgfag sundhedsfremme og bevægelse, endvidere har vi arbejdet med motivation, bevægelsesglæde og generel sundhed. Aktiviteten vi skal lave, har vi udviklet til vores portfolie opgave 4, hvor vi udviklede en aktivitet til ca. 14, 0 klasser. Her skulle vi lave et didaktisk planlagt forløb på 50 minutter. Aktiviteten bærer præg af dette forløb, men grundet tiden, har vi didaktisk valgt at bruge del elementer fra den tidligere aktivitet.

Målgruppe

Da vi har skole fritid som specialisering, er vores målgruppe børn i alderen fra 5-9 år. Det er en målgruppe hvor der er stor udvikling i deres kognition og motorik. I denne målgruppe snakker man om den motoriske guldalder som er fra 7-12, her er der stort udviklingspotentiale da hjernen er særligt parat til at lære nye ting og udvikle sig motorisk. Derfor har vi lavet en aktivitet som har fokus på at udvikle børnenes motoriske grundbevægelser ved hjælp af didaktiske modeller i form af hiim og hippe og aktivitetshjulet.

Målet for aktiviteten

Vores mål med aktiviteten er at skabe en ramme, hvor deltagerne fordyber sig i motoriske færdigheder, hvor de får lov til at udforske sin egen krop og deres bevægelighed. Vores læringsmål i aktiviteten er at deltagerne får mulighed for at stimulere vestibulærsansen, den kinæstetiske sans, synssansen og taktilsansen.

Derudover er motorikbanen tilpasset så den udfordrer den enkeltes mod, fysiske- og motoriske kompetencer og eventuelle udvikling da banen var designet med forskellige sværhedsgrader. Med de mange niveauforskelle var det muligt at få flere børn i en form for flowtilstand, så børnene kunne udvikle deres kompetencer i en didaktisk planlagt aktivitet.

Pædagogens rolle

På motorikbanen har pædagogerne flere roller. Inden man starter, har pædagogerne fået en fast rolle, for at undgå unødig forvirring. Som intro bliver banen gennemgået, både verbalt og af en “mester”, som viser hvordan man kan komme igennem. Når børnene er indforståede med banen, stiller pædagogerne sig ud på de “farligste” dele af banen, for at kunne hjælpe hvis nogen har brug for det.

Da vi har noget fokus på risikofyldt leg, skal pædagogerne også lægge vægt på at vise tillid til børnene især når de er i gang med noget farligt. Denne tillid bliver vist ved at give børnene plads til at udfolde sig, i stedet for at stå klar til at gribe dem. Når børnene er i gang med noget, som de selv synes er spændende og nervepirrende, kan dette give dem ekstra følelse af troen på sig selv og selvværd. Det at presse grænser og prøve ting man ikke har turde før, gør også at børnene kan rykke sig motorisk med længder.

Aktivitetsbeskrivelse

Aktiviteten er en motorikbane deltagerne med forskellige motoriske udfordringer. Børnene skal både kravle, holde balance i forskellige stillinger, klatre og rulle. Til at starte med går man igennem en kort tunnel, hvorefter man kommer ud på en bane af små platforme, hvor man ikke må røre jorden. Derefter går man på line på en bum og kravler i ribber. Vi bruger tynde aflange madrasser, som børnene kan lave kolbøtter på og hulahopringe, som de skal hoppe/hinke fra og til.

For at øge sandsynligheden for børnene kan være med og opleve succes, har vi valgt at opsætte to baner parallelt. De to baner består af en udfordrende og en mindre udfordrende. På den måde kan børnene variere mellem de to baner, og vil kunne gennemføre på stort set uanset niveau. Den mindre udfordrende bane, kan forhåbentlig sørge for, at børnene ikke mister modet. De kan gennemføre banen og måske oparbejde mod til at tage det sværere niveau næste gang.

Rekvisitter

  • Balancebumme
  • Madrasser i forskellige størrelser
  • Balance platforme
  • Ribber
  • Gymnastikheste
  • Hulahopringe
  • Ærteposer
  • Legetunnel

 

Kasper Fabricius, Louis Carlsson, Mads Petersen, Martin Andersen og Martin Fyrsterling

puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01