Aktivitetbeskrivelse:

Vi vil lave en øvelse der hedder “Sand, Vand, Land”, som går ud på at der er tre linjer på en bane, som hver især repræsentere enten, sand, vand eller land. Alle deltager starter på sand, og så er der en der skal stå for at råbe “Sand, Vand eller Land”. Hvis der f.eks. bliver råbt land, så skal man drible med en basketball hen på den linje der repræsenterer land. Det er en konkurrence leg, så den der kommer sidst, eller ikke dribler med bolden er ude af legen indtil næste runde.

Målet med aktiviteten

Vi mener at krop og bevægelse er en vigtigt faktor, når vi går ind og snakker om sundhed. Der er mere og mere fokus på sundhed i samfundet både for børn og deres forældre. Målet med forløbet er at sætte fokus på at det er sjovt at være aktiv sammen med andre. Derfor har vi valgt at omdrejningspunktet er basket, da det i forvejen er velkendt for de fleste, og derved kan skabe noget tryghed. 

Ud over dette er målet med forløbet også, at det skal være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer, i form at kommunikation f.eks. under turneringen.

Videnskabsteori

I dag kan man som pædagog ikke komme udenom at være en professionel aktør i forhold til børnenes sundhed, i enten det ene eller det andet omfang. Det ses blandt andet i bekendtgørelse af lov om folkeskolen eksempelvis; § 15. Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen (Undervisningsministeriet, 2019). Herudover ses et eksempel også i bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) under § 1. Formålet med denne lov er at fremme børn -og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud (Undervisningsministeriet, 2019). 

Undersøgelser lavet af Vidensråd for Forebyggelse viser at 10-25% børn og unge mellem 4-18 år er overvægtige eller svært overvægtige, det svarer til at en klasse på 20 elever, har 2-5 overvægtige børn. 

Overvægtige børn har op til 70% større risiko for at forblive overvægtige som voksne.

Samme undersøgelse viser samtidigt at forældrenes socialgruppe har en indflydelse på barnets vægt og sundhed. Børn af forældre i den højeste socialgruppe har 3-4 gange lavere risiko for overvægt og svær overvægt, i forhold børn af forældre i den laveste socialgruppe (Videnskab, 2018).

Litteraturliste

Valgfag: Sundhedsfremme og bevægelse, puce17-sb03, gruppe 5; Maria Møller Kristensen, Neel Carolina Møller Hansen, Miki Keseric & Frederikke Toft. 

puce17-sb03
puce17-sb03
puce17-sb03
puce17-sb03
puce17-sb03