Vi har valgt at lave to aktiviteter med vores målgruppe voksne udviklingshæmmede. Vi har lavet en variation af en fangeleg, samt en gæt og grimasser stafet.

Bold-kramme-ta fat:

Opvarmningslegen er en bold-kramme-ta fat, hvor der er en til flere fangere, som hver har en skumbold. Det handler for fangerne om, at fange de andre ved at ramme med bolden på en deltagers mave. Lykkes det at fange en anden deltager, får vedkommende bolden og er ny fanger. Man kan søge helle ved at kramme en anden deltager, men dette kan maks gøres i 5 sekunder, og fangeren må ikke stå og vente på de 5 sekunder er gået.

Gæt og grimasser stafet:

Aktiviteten er en blanding af den klassiske “Gæt og Grimasser” og en stafetleg. Deltagerne bliver delt i to hold. Ved aktivitetens begyndelse løber den første fra hvert hold ned til baglinjen, hvor deltageren trækker et billede/ord. Deltageren løber nu tilbage til sit hold og forsøger at mime det som billedet illustrerer. Når holdet har gættet det, sendes den næste på holdet afsted. Vinderen er det hold med flest gættede ord.

Vi har arbejdet med kernebegreber som livskvalitet og sundhedsfremme. Livskvalitet i forhold til de sociale relationer vi gerne vil have at deltagerne danner, samt det at få succesoplevelser sammen med sine medspillere, for at få indre glæde og muligvis livskvalitet følelsen. Vi vil gerne styrke de betydningsfulde relationer blandt spillerne, sådan så når spillerne anerkender hinanden, vil det betyde noget for den anerkendte spiller, samt give deltagerne nogle gode billeder af hvad gode sociale relationer er. Vi ønsker derudover også at styrke deltagernes selvopfattelse ved at give dem følelsen af at være noget værd og føle at de er betydningsfulde for hinanden/holdet. Til sidst vil vi også gerne styrke deres mestringsevne, så de kan fastholde relationerne og klare de svære og pressede situationer uden at blive påvirket negativt.

Set ud fra et sundhedsfremmende perspektiv håber vi, at vores aktivitet kan bidrage til deltagernes lyst og mod på bevægelsesaktiviteter samt glæden ved fysisk bevægelse, sådan så vi kan fremme den enkeltes sundhed. Vi ønsker at øge deltagernes livsmod og livsglæde ved vores aktivitet. Vi arbejder med WHO’s definition af sundhed: fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom. Netop fordi vi arbejder på at deltagerne er fysisk aktive, samt har det sjovt med hinanden og bliver styrket som individ også.

Gruppe 6 – Sarah F & Malene – CPE16o-SB15
CPE16o-SB15