Indledning

Vi er en gruppe på fem medlemmer, som alle går på dagtilbudsspecialiseringen, og har sundhedsfremme og bevægelse som valgfag.
Vores bidrag til seminardagen består af en børneyoga aktivitet, som vi har tilrettelagt til børn i alderen 3-5 år, men som let kan justeres så den passer til yngre eller ældre børn.
Vi har valgt børneyoga af flere grunde. Først og fremmest synes vi at børneyoga er spændende og udfordrende, da ingen af os har den store erfaring inden for området. Vi har haft børneyoga som fokus i et tidligere portfolio forløb, og har nu valgt at arbejde videre med børneyoga her til seminar dagen, for at få mulighed for at fordybe os med området.

Vi har desuden oplevet i praksis, hvor stressende hverdagen for børn samt voksne kan være i daginstitutioner, og ønsker derfor at få et bedre kendskab til børneyoga, og blive klogere på, hvordan det kan være med til at give børnene ro.

Vi vil i det følgende afsnit beskrive vores didaktiske pointer og rammeforudsætninger med udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel. Dernæst vil vi komme ind på relevante teoretiske begreber ift. vores aktivitet, såsom vejrtrækning, low arousal og de primære sanser.

 

Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel

 • Indhold: Vores aktivitet tager udgangspunkt i yogastillinger til børn, der er baseret på en historie hvor vi skal til Afrika og møde forskellige dyr.
 • Mål: Vores overordnet mål er at introducere børnene for en ny måde at bevæge sig på, og give dem et redskab til at komme ned i low arousal.
 • Rammefaktorer: Aktiviteten skal foregå i et rum som ikke er for stort. Der skal være dæmpet lys og afslappende musik.  
 • Læringsforudsætninger: Vores målgruppe er børnehavebørn i alderen 3-5 år, og vi har valgt at lave yogastillinger med en lav sværhedsgrad. Aktiviteten varer maks. 30 minutter.
 • Læreprocessen: Vi har i vores aktivitet haft stor fokus på børnenes motivation for at deltage. Aktiviteten giver de bedste læringsforudsætninger ved at, børnene er udfordret således, at de hverken føler præstationsangst eller kedsomhed.


Vejrtrækning

I aktiviteten har vi fokus på at lære børnene dybe vejrtrækninger. Dybe rolige vejrtrækninger beroliger sindet, holder nerverne i ro, genoplader hjernen rent mentalt, skærper sanserne og få hjertet til at slå langsommere. At lære børn en ordentlig vejrtrækning, kan være medvirkende til at skabe en indre ro, selvbevidsthed og give større selvtillid.

Arousal

Arousal er en pædagogisk metode, hvor tanken er at ro smitter. Børn kan herved lærer at arousal regulere indre spændingstilstande og derved skifte deres indre arousalniveau.

Børn kan være i højt gear både fysisk og psykisk, og kan derfor have brug for at skifte til en lavere spændingstilstand. Dette kan arousal hjælpe med.

 

Sanseintegration
Gennem yogaen får børnene stimuleret deres sanser på forskellige måder. Sanserne er vigtige for kropsbevidstheden og udvikling af muskelspænding. Nedenfor er de 3 primære sanser beskrevet.    

 • Vestibulære sans
  • Registrering af bevægelser og balance.
 • Proprioceptive sans
  • Registrering af led, muskler og kropsbevidsthed.  
 • Taktile sans
  • Registrering af tryk, varme, kulde og smerte – let berøring.

 

Vi glæder os til at ser jer på fredag til børneyoga. Kom gerne i behageligt tøj, som I kan bevæge jer i.

Emma, Mia, Amanda, Sajinee & Sandra.
pucf17-sb02
pucf17-sb02
pucf17-sb02