Vi har ud fra vores specialisering, som i vores tilfælde er dagtilbud, planlagt og tilrettelagt en aktivitet med udgangspunkt i sundhedsfremme og bevægelse. Vi har i dette forløb valgt at arbejde med børneyoga med tilhørende rim og remser. 

Vi har valgt at arbejde med børneyoga, da det er en aktivitet med mange fordele for børn. Det er blandt andet med til at styrke børnene både kognitivt og motorisk. Derudover styrker det børnene i at være mere intuitive, hvilket øger deres kropsbevidsthed og evne til at mærke og sanse deres egen krop. Ved at dyrke yoga, opnår de også bedre mobilitet og bevægelsesfrihed. Derudover indgår børnene i et fællesskab, hvor de inspirerer og lærer af hinanden. De indtager forskellige roller, hvor de både skal gå forrest samt følge hinanden. Dette er ting, der er med til at styrke børnenes selvudvikling. 

 

Fremgangsmåde

Vi har udformet en aktivitet med inspiration i børneyoga.

I forlængelse af dette, har vi printet en masse forskellige yogaøvelser med tilhørende billeder af øvelsen og et genkendeligt navn såsom dyr eller andre genkendelige tin

 

g fra hverdagen. Under hver yogastilling står et lille rim/remse, der passer til stillingen. 

Alle billederne med yogastillingerne bliver fordelt på gulvet som i vendespil. Herefter sætter man sig med sin valgte børnegruppe rundt om billederne. Skiftevis trækker børnene et kort fra gulvet, og viser det til de andre, hvorefter vi udfører stillingen sammen i fællesskab. For at gøre det sjovt og legende har vi tilføjet et rim/remse under hvert et billede, som vi i fællesskab siger. På denne måde kan børnene skabe et billede eller en 

 

fortælling om den givne yogastilling, som kan gøre det lettere at koncentrere sig og forblive i stillingen længere, samtidig med at det er med til at styrke børnenes sprogstimulering. 

 

Rammer og mål 

Vi planlagde at aktiviteten skulle udføres indendørs på en stue i den konkrete institution, som vi har aftalt at lave aktiviteten i. På forhånd havde vi udvalgt de børn, der skulle indgå i aktiviteten, og derfor kan vi også sikre os, at aktiviteten bliver udført med en passende størrelse børnegruppe. Under aktiviteten gjorde vi brug af tæpper som materiale, da vi ikke havde yogamåtter til rådighed. Derudover gjorde vi brug af billeder med de forskellige yoga øvelser, samt et lille tilhørende rim på.

Vores mål med aktiviteten, var først og fremmest at få børnene til at opnå større kropsbevidsthed, samt at opnå en bedre balance og et større samarbejde mellem de forskellige sanser. Derudover var vores andet mål med aktiviteten, at styrke børnenes sprog gennem de tilhørende rim og remser, samt at bidrage med en aktivitet, der giver børnene ro, tid og mulighed for at komme ned i tempo gennem en aktivitet.

 

Sb02-grp2

Anslag: 2.756

Maja Daugbjerg Hebel – 10403228

Josefine Ulrikke Westen Michaelsen – 10403162

Ida Østergaard Glahn – 10403137

Zeliha Atsiz – Paed205409

Andrea Cetti Jørgensen – 10402966
puce21-sb02
puce21-sb02
puce21-sb02