Børneyoga

I vores valgfag sundhedsfremme og bevægelse, har vi fokus på både den psykiske og fysiske sundhed. Vi er derudover blevet præsenteret  for forskellige aktiviteter og har selv udarbejdet aktiviteter der har til formål at fremme og understøtte sundhed, livskvalitet og trivsel hos de forskellige målgrupper, samt motivere dem til kropslig udfoldelse.

I den sidste del af modul I har vi lavet et projekt, der skulle afprøves i praksis. Vi har valgt at lave børneyoga med børnehavebørn i alderen 3-5 år. Børneyoga tager udgangspunkt i legen og har det formål at give børnene kropsbevidsthed og kropsforståelse. Derudover giver børneyoga børnene mulighed for at få at udvikle deres forestillingsevne, samt empati overfor andre. Det giver også børnene mulighed for at kunne fokuserer på deres egne tanker og følelser.

Udfra tankerne bag Ingrid Ortmanns tekst “Nærvær i pædagogisk praksis”, (Ortmann, 2010, s.20-34) har vi valgt at arbejde med børneyoga som en aktivitet der kan give børnene et pusterum fra en hverdag med mange indtryk. Hun nævner vigtigheden af at børn udvikler evnen til at mærke sig selv, for at kunne tage ansvar for individet samt fællesskabet. Ortmann mener, at det er vigtigt at have fokus på ro og nærvær i institutionen, da den ellers hektiske hverdag kan være årsag til, at nogle børn udviser tegn på stress. De senere år har man fundet ud af, at den stressede hverdag gør at børnene har svært ved indlæring og at indgå i samspil med andre. Dette har været vores udgangspunkt for valg af aktivitet.

Vores formål med aktiviteten er, som Ortmann siger, at skabe fordybelse og en følelse af nærvær for børnene. I løbet af dagen bliver børnene udsat for mange indtryk. Vi ønskede derfor at skabe en aktivitet, hvor de kommer ned i gear og slapper af. Vores hensigter med aktiviteten er motorisk, da vi har tænkt meget over børnenes motoriske udvikling og hvilke yogastillinger som børnene kan udføre. Derudover er vores hensigter også mentale, da børnene får en følelses af nærvær og det er muligt at tilpasse yogastillingerne så børnene vil få en succesoplevelse.

Til vores workshop skal vi skal vi en tur til den afrikanske savanne og se hvilke dyr vi møder på vores vej. Kan vi mon holde balancen i flamingoen og tør I at flyve højt?

 

Armine, Sabine, Senem & Tilde

Gruppe 6

CPE16o-SB12

 

 
CPE16o-SB12