I vores daglige praksis i daginstitutionerne har vi pædagoger et ansvar overfor de børn, vi arbejder med. At tilrettelægge vores praksis således, at vi lærer børnene, at tilegne sig de kompetencer, som gør dem rustet til at agere og overskue den verden, vi lever i. Børn er omgivet af digitale medier; mobiler, ipads mm og nogle vil mene de er digitale indfødte, men det er ikke ensbetydende med at de er digital kompetente. De har denne umiddelbare, legende, undersøgende tilgang og det er det vi skal understøtte, så vi får digital dannelse ind i vores praksis.

Med dette for øje har vi brugt den klassiske udformning af posteløb og digitaliseret den. På baggrund af vores erfaringer omkring normeringerne i daginstitutionerne, skulle funktionen være, at der kun var behov for én pædagog, som kunne igangsætte flere hold, da opgaverne afspilles fra Easi phonen.

 

 

Easi phone er en simpel telefon, som består af et sæt på 6 styk i forskellige farver, hvor man kan ringe til hinanden. Man trykker på den farve man ønsker at ringe til. Man kan også optage en besked på 10 sek. som kan afspilles.  

 

 

 

 

Aktiviteten

Når holdet når en post, skal opgaven afspilles på Easi phonen og denne sammenholdes med et billede, som skal associere til opgaven – på den måde får de en multimodal stimulering, altså både visuelt og audiotivt. Hvis de ikke kan løse opgaven, kan man ringe op på easi phonen for uddybelse af opgaven. Vi har lagt vægt på, at opgaverne kræver samarbejde og kropslig sansning – så vi har flere sanser i spil i løbet af aktiviteten.

Overvejelser

Vi har valgt at bruge Easi phone da de minder meget om mobiltelefonen – simple og lette at betjene. Det at den minder om en mobil gør, at børnene har mulighed for at imitere de voksnes verden, som ifølge Caillois er den 3. legetype. På den måde benytter vi adfærdspsykologisk motivation til at gribe børnenes interesse.

SAMR modellen

Målet er at børnene udvikler deres sociale kompetencer, at kunne indgå i relationer med hinanden og forstå vi er forskellige med individuelle kompetencer; at højne de enkeltes selvværd, så de hviler mere i sig selv og ikke har behov for at udkonkurrere hinanden hele tiden. Ifølge Brostrøm er det i legen at læring er socialt betinget og er afhængig af vores interaktion med andre. Brugen af de forskellige sanser bevirker også en udvikling i børnenes selvværd og selvforståelse, samt deres kognitive og fysiske udvikling.

                                                     

 

Tanja Jessen Tvarnø 131160734 og Heidi Traantoft 131160720

 

Litteratur og links

Broström, Stieg; 2002; ”Børns lærerige leg”; Psyke & Logos; årgang 23; nr. 2; s. 455 og 459

Manger, Terje (2009) “ det ved vi om Motivation og mestring”; Dafolo; 1 udgave; oplag 1; side 21 og 22

Søndergaard, Steen (2013); “Medier, kreativitet og digital kultur” red. Ankerstjerne, T. & Broström, S. (2013) “Håndbog til pædagoguddannelsen. Ti perspektiver på pædagogik”; Hans Reitzels forlag; s. 584

Aabro, Jette Frydendahl (2015); “Digital dannelse og multimodale læreprocesser i dagtilbud”; Brandt, Erika mf. red.(2015)“Digital Pædagogik”; Systime;  1. udgave; 1. oplag ; kap. 6.

 

http://www.grundmotorik.de/dk/sanser.htm

https://www.emu.dk/modul/sansemotorik-og-grundbev%C3%A6gelser-%E2%80%93-styrk-kroppen-hjernen-og-indl%C3%A6ringen

 

CPF16b-MD11

 

CPF16b-MD11

 

CPF16b-MD11

 

CPF16b-MD11

 

CPF16b-MD11

 

CPF16b-MD11