Hvordan kan man inden for specialområdet understøtte den kreative udvikling, og give den enkelte borger mulighed for at bearbejde og udtrykke følelser gennem æstetiske læreprocesser?

Vi har været på feltbesøg på et bosted for voksne mennesker med autisme spektrum forstyrrelser. Borgerne er i mellem 35-70 år og har forskellige interesser og kognitive funktionsniveauer, som vi skal tage hensyn til. Borgerne er ikke vant til at udtrykke sig kunstnerisk i hverdagen på bostedet, men de har interessen og det er noget de selv beskæftigere sig med på aftenskolehold, højskoleophold og i egen bolig.

Vi ønsker at skabe et værksted, med fokus på udarbejdelse af en kunstbog. En bog hvor der kan eksperimenteres med forskellige formudtryk som tryk og maling. Der kan klippes og klistres og inddrages egne udtryk, i form af billeder og interesser, som for eksempel billeder af fugle, blomster osv. Vi ser kunstbogen som en mulighed for at favne de forskellige funktionsniveauer, og samtidig udfordre den enkelte. Rammerne for projektet vil være meget frie, men samtidig vil vi udforme visuelle eksempler på kunstbøger, tryk og billeder som kan være en inspiration til den enkelte. Hovedfokus vil være tryk, heraf trykformer som, højtryk med logic click, snoretryk og plastikposetryk. Vi tager udgangspunkt i temaet fugle og natur, da vi oplevede en interesse for dette hos borgerne under vores første feltbesøg.

(eksempel på kunstbog)

Aktiviteten er frivillig, men vi vil forsøge at skabe et rum til kreativ udfoldelse. Da vi skal lave projektet med voksne mennesker med selvbestemmelsesret og medbestemmelse, har vi fået en del afslag, men tre beboere har sagt ja til at deltage.

Lektor på Aarhus Universitet Jannick Szatkowskis begreb æstetisk fordobling forklarer at jo flere deltagere i aktiviteten, jo flere vidensinvesteringer, og deraf opnås en større inspiration for det enkelte individ i fællesskabet. (Austring og Sørensen 2006, s.172) Med udgangspunkt i dette, håber vi at opleve at flere borger ønsker at deltage i værkstedsaktiviteten, end de gav udtryk for under første feltbesøg, da det er muligt for borgerne at komme og observere uden at skulle deltage. Vi har valgt at tage derud om aftenen og en lørdag formiddag, for at flest mulige borgere har mulighed for at deltage.

Ved igangsættelse af aktiviteten tager vi udgangspunkt i Jan Tønnes og Klaus Nielsen begreb om stilladsering, som handler om at understøtte individet i sin læreproces og hele tiden tage hensyn til individet aktuelle færdighedsniveau. (Phillipsen, 2005) I tråd med dette vil vi opstille forskellige retningslinjer, som er med til at overskueliggøre aktiviteten for borgerne.

 

Mia Vad, Anna Gadegaard Nielsen, Emma Amalie Koefoed

CPE16o-KU12V

 

Litteraturliste:

  • Austring, D. B. & Sørensen, M. (2006). Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde. I Æstetik og læring : grundbog om æstetiske læreprocesser (s. 172).København: Hans Reitzels Forlag.
  • Philipsen. H. (2005). Danske films nye bølge. Center for medie videnskab, Syddansk Universitet.

CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V