Faldskærmsaktivitet og musik

 

Vores målsætning med faldskærmsaktivitet til musik, er at skabe bevægelsesglæde og trivsel og derved øge den enkeltes livskvalitet. Derfor forsøger vi at facilitere deltagernes ydre motivation, som grundlag for bl.a. at udvikle bevægelsesglæde, få bevægelseserfaringer og opnå mestring i aktiviteten. Ved at bruge forskellige materialer som fx bolde, bamser, balloner; skiftende bevægelse og rytmer med faldskærmen; og tilpasse musikken og sværhedsgraden til brugergruppen, tilbyder vi en oplevelse i et trygt fællesskab, som fremmer deltagernes fysiske, sanse- og følelsesmæssige, kognitive og sociale evner.

 

Vi ønsker at faldskærmsaktiviteten skal være inkluderende. Derfor bliver musik og aktivitet tilpasset hver brugers individuelle psykiske og fysiske funktionsniveau, samtidig med at aktiviteten og musikken skal styrke oplevelsen af fællesskab. Dette er en stor faglig udfordring, da brugerne har store forskelle i forudsætninger og udfordringer. Det kræver kendskab og tillidsforhold til deltagerne og godt samarbejde mellem det pædagogiske personale i hele forløbet.

 

I Deci og Ryans motivationsteori skal der være 3 grundbehov tilstede for at skabe motivation. Det er selvbestemmelse, kompetence og forbundethed. Selvbestemmelse og kompetence kan faciliteres på højst forskellige måder. I vores brugergruppe skal medbestemmelse tænkes sammen med kompetence, så brugerne ikke overbebyrdes. Ved andre brugergrupper kan der kræves mere fx med samtænkning omkring nye muligheder for aktiviteten.

 

Vores erfaringer med hhv. udviklingshæmmede og normalt udviklede er, at faldskærmens cirkel for alle grupper skaber forbundethed – både ved leg og konkurrence elementer. Samtidig begrænser faldskærmen også muligheder for udvidelse af bevægelsesgraden når deltagerne sidder i kørestol. Ved andre brugergrupper kan faldskærmen få nye funktioner, så aktiviteten udvides fra en lukket rundkreds til et rum i rummet hvor der er helle i en hel tredje leg. En anden udvidelse er at arbejde med 2 faldskærme og derved indarbejde konkurrence elementet i aktiviteten.

 

Vi har formidlet aktiviteten til brugere og kollegaer ved brug af mesterrollen til opstart af nye aktiviteter, så de tydeligt kan spejles og for at skabe forståelse og overskuelighed. Så snart tingene bliver genkendt, skiftes rolle til forføreren, som er mere fleksibel og åben over for forslag og input fra alle deltagerne, både brugere og kollegaer.

 

Litteratur:

Ågård, D. (2014) Teorier om Motivation. Frydenlund.

 

Skrevet af Gruppe 1: Marjo Verkooijen og Birte Poulsen