Stafet-maling 

På valgfagsforløbet “sundhedsfremme og bevægelse” har vi lavet en fusionsaktivitet med en gruppe af fire af de ældste vuggestuebørn. I aktiviteten ville vi gerne blande kreative udtryksformer med kropslig udfoldelse. Dette gjorde vi ved at lave stafet-maling.  

Børnene er på hold af to og skiftes til at løbe hen til et staffeli for at male, mens holdkammeraten venter. Når de første deltagere har malet, kommer de tilbage og giver penslen videre til de to andre, der nu løber afsted for at male. 

Vi valgte at tage en voksenrolle som var guidende og rammesættende, men gav børnene plads til at udvikle aktiviteten med deres egne initiativer. Dette førte ikke kun til flow og indre motivation ved hjælp af medbestemmelse, men også til at aktiviteten udviklede sig til fingermaling.  

Deltagerne bliver styrket personligt, socialt og fysisk. Denne aktivitet er øvelse der træner deltagernes evne til at samarbejde. Deltagerne får brugt og styrket nogle af de egenskaber der er med til at skabe en solid gruppementalitet; kommunikation, empati for andres ideer og ikke mindst at samarbejde om en fælles opgave. Deltagerne bruger både fin- og grovmotorik og øver i at veksle hurtigt fra den ene til den anden. Deltagerne får sansemotoriske oplevelser idet de bruger blandt andre deres kinæstetiske sans og deres taktile sans når de berører materialerne.  

Sundhedsperspektivet i vores aktivitet handler om trivsel, handlekompetencer og livskvalitet.  

Trivsel er ikke en målbar tilstand. Trivsel handler om samspillet mellem barnet og det fællesskab og de omgivelser de indgår i. Trivsel kan sikres og understøttes ved at have fokus på disse faktorer: Demokrati, grupper, anerkendelse og organisering og rammer (Lind 2010:15).  

Livskvalitet handler grundlæggende om værdighed. Det handler om at føle at livet er værd at leve og at folk omkring dig anerkender dit værd. Vigtige dele af begrebet livskvalitet er blandt andre gode mellemmenneskelige relationer og selvfølelse (Henriksen 2007:26). 

Til seminardagen har vi valgt at lave aktiviteten om så den passer til brugergruppen: Vokse mennesker. 

Konstruktions-stafet   

To hold kæmper mod hinanden om at bygge den højeste konstruktion af spaghetti og skumfiduser. Hvert hold sender to deltagere ud ad gangen. Når de har gjort deres bidrag, løber de tilbage og giver så at sige stafetten videre til de næste to på holdet. Det hold som først har haft alle deltagere ude og tilbage igen, stopper legen. Herefter bedømmes de to tårne og det højeste tårn vinder. I denne aktivitet vil der være fokus på samarbejde, og motivationen ligger også heri, idet den konkurrence der opstår i aktiviteten, er en konkurrence hvor det er det fælles mål og ønsket om at få aktiviteten til at fungere ved fælles hjælp, der er i fokus. 

 

Udarbejdet af Gruppe 8: Carina, Troels, Kamilla, Lasse 

Hold: puce17-sb61 

Vejleder: Dorte Vanghøj 

Litteraturliste: 

Henriksen, B. L. (2007). Begrebet livskvalitet. I: Hjortsø, M. (red.) Livskvalitet: en udfordring, 2. udgave (s.14-31) Gad 

Lind, U. m fl. (2010), Blommen i ægget. (s.15 – 24), Dafolo og forfatterne.