Mål og rammer

 • Målgruppe
  • Vores målgruppe er den ældste gruppe i børnehaven, som er 5 år
 • Antal deltagere
  • Som udgangspunkt havde vi tænkt at bruge 6-8 børn alt efter hvor mange der har lyst til afprøvning af aktiviteten. Men for at gøre aktiviteten så realistisk og praksisnær som muligt, så kan det være at vi bruger flere børn, så vi kommer tættere på en mere realistisk normering. Aktiviteten kan egne sig til et stort antal deltagere, alt efter tilgængelighed af iPads, da det kan tage for lang tid hvis 20 mennesker skal sidde med 1 iPad. Derudover kan aktiviteten laves med ældre deltagere også, da niveauet nemt kan justeres.
 • Fysiske rammer og materialer
  • Vi har tænkt os at sidde i et rum uden forstyrrelser fra andre børn, som ikke deltager i processen. I forhold til materialer, så skal vi bruge papir, tape, perler, maling, mælkekartoner, piberensere, glimmer, sakse mm.
 • Fysiske rammer og materialer?
  • Vi har udvalgt de ovenstående materialer. Men i princippet er det ligegyldigt, hvilke materialer der er, da det ikke er nødvendigt at bruge bestemte materialer til at skabe et fantasivæsen.

Indhold 

 • Beskrivelse af processen/forløbet
  • Da vores erfaring siger os, at det for vores målgruppe kan være svært at holde koncentrationen i lang tid, så er vores forløb planlagt over tre dage.
  • Første dag
   • Ved at fortælle en historie, hvor det fokus er på fantasi, sætter vi gang i en impuls hos børnene. Mens historien fortælles har børnene mulighed for at tegne, hvordan de forestiller sig væsnerne fra fortællingen ser ud. Vi forestiller os ikke at det er et krav at børnene tegner imens de lytter, da vi ved der er forskel på hvordan de modtager informationen bedst. Efterfølgende vil der være tid til at tegne færdigt, hvor vi slutter dagen med at børnene fortæller om deres fantasivæsen.
  • Anden dag
   • Anden dag er sat af til at skabe en fysisk figur. Planen er at vi har nogle eksempler med til børnene, så de får ideer til at starte på. Herefter stilles diverse materialer frem og børnene kan nu gå igang med at skabe deres eget væsen. De bestemmer selv om de vil forsøge at skabe det væsen de tegnede på første dag eller om de skaber et nyt væsen. Det vigtigste i processen er, at børnene er i flow og føler at de sejrer. Derfor står vi til rådighed med ideer til hvordan vi kan skabe det de forestiller sig. Her vil tegningen igen være et godt redskab, da vi gennem den kan få en ide om, hvad barnet forestiller sig.
  • Tredje dag
   • Tredje dag er afsat til Puppet Pals. Her skal vi tage billeder at børnene fantasivæsener og bruge Puppet Pals til at fortælle en historie. Vores tanker er at børnene i fællesskab skal finde på og fortælle historien. Her vil vi vurdere om der er brug for vores hjælp i forhold til at styre figurerne i appen i mens de fortæller.
  • På seminardagen vil fokus være på at skabe en figur. Her skal de studerende ved hjælp af de materialer vi sætter frem, lave deres eget fantasivæsen.
 • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser
  • Gennem undervisningen er vi blevet inspireret til at bruge 7-trinsmodellen, da vi mener den rummer alle nødvendige aspekter i kreative læringsprocesser.
  • Vores primære mål har været at følge børnenes spor. Da vi talte med børnene på forsøget, stod det hurtigt klart at feer, hekse, prinsesser, drager mm. var det som interesserede dem i øjeblikket. Derfor er vores tanke at sætte gang i en impuls ved hjælp af den fantasihistorie vi starter med at fortælle. Ved at bruge det brede fantasi begreb sætter vi gang i impulsen hos børnene og da det er noget de i forvejen har kendskab til, så vil deres kreativitet også række længere.
 • Navne
  • Gruppe KU04v-grp4
  • Cecilie Skovgaard Pedersen
  • Melissa Louise Madsen
  • Megan Forslund Hansen

pucf20-ku04v
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v