Ifølge Danmarks Statistik i 2020 deltager flere og flere i fleksjobordningen. Samtidigt oplever vi en stigende klientgørelse af mennesker, der falder uden for beskæftigelse – og vi tilstræber, at disse mennesker får mulighed for at sætte ansigt på sig selv, og samtidigt oplever større medindflydelse i deres jobsøgning.

FlexIndex er en online video-CV-hjemmeside for personer, der søger fleksjobs.
Formålet er at øge inklusion og beskæftigelse i samfundet blandt udsatte målgrupper – og projektet vil, gennem en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til mennesker i udsatte positioner, tilbyde et ressourceforløb med mennesket i centrum.

På hjemmesiden vil den jobsøgende kunne uploade sit video-CV. Virksomheder kan derudover tilgå disse CV’er – enten via forhåndsgodkendelse eller ved at ansøge om adgang. Her vil de kunne oprette et login, og få muligheden for at se de jobsøgendes profiler, hvor de jobsøgende præsenterer sig selv. Hjemmesiden fungerer på denne måde som en database samt et bindeled mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Udarbejdelsen af video-CV’erne vil være vores ansvar, og vil blive udformet i det format, vi sammen med målgruppen finder passende. Disse vil være af kort varighed på omkring 1 minut, og har til formål at præsentere målgruppen på en menneskelig måde.

Når arbejdsgiveren har set videoen færdig, vil der komme uddybende informationer om den pågældende person. Disse informationer kan både være fagligt beskrivende og personlige.
At deltage i vores projekt skal være frivilligt og rettet mod dé, der ønsker at sætte ansigt på- og præsentere sig selv. Vi tilstræber et samarbejde med sagsbehandlere og/eller jobcentrene, hvorved de kan afsøge og tilbyde projektet til deres klienter.
Udover at indeholde en profil med en videopræsentation, vil hjemmesiden også indeholde video-materiale, som vil være tilgængeligt for de jobsøgende. Dette materiale skal indeholde relevante guides, være en inspirationskilde og skal adressere nogle af de gennemgående problematikker, man kan opleve som udsat arbejdsløs. Disse kan f.eks. både være succeshistorier og informativt materiale, der tilknytter sig de udfordringer, målgruppen måtte stå overfor i processen.

Vi vil undersøge muligheden for at lave samarbejdsaftaler med de største virksomheder i Danmark, og undersøge om det er muligt at få deres input på hvilke ønsker de har til formlen.
Derudover har vi igangsat feedback i form af et spørgeskema, som er sendt ud til folk i fleksjob, da vi lægger stor vægt på brugerinddragelse og relevans.

Visionen med FlexIndex er at skabe en forbindelse mellem målgruppen og markedet, som kan bidrage til, at ansættelsesprocessen bliver mere tilgængelig og personlig for begge parter.

Projekt af:
Mick Allenbek
Sandra C. Andersen
Joachim Espersen
– Profilstuderende i social innovation og socialt entrepenørskab (SiSE)
Specialiseringen social-special.
puce18-se01