Seminardag – gruppe 2

 

Vores aktivitet

Vi har i forbindelse med VK-forløbet i musik planlagt aktiviteter, som vi gentagne gange vil udføre med en børnegruppe i alderen 3-6 år. Børnegruppen er sammensat af dem, der har lyst og planlægges afprøvet både inden- og udendørs. Vores valgte aktivitet er tre sanglege; en som børnene kender (“Boogie Woogie”), en ukendt fagtesang og en sangleg (“Indianersangen”) som børnene selv skal være med til at videreudvikle.

Første gang sammen med børnene, vil vi have fokus på at skabe et trygt rum, hvor børnene kan lære os at kende. Derfor indleder vi med “Boogie Woogie” som er en sang børnene kender, og som giver god anledning til at røre hele kroppen og at grine ad alle de fjollede bevægelser, der opstår. Derefter følger en præsentation af den ukendte fagtesang, som vi kan øve videre på ved næste besøg, hvor vi ligeledes præsenterer indianersangen, som i højere grad giver børnene mulighed for medbestemmelse. På vores sidste dag i børnehaven gennemgår vi alle de øvede sange.

På seminardagen har vi valgt at give deltagerne et indblik i, hvordan man som pædagog kan præsentere en børnegruppe for nye sanglege og samtidig have øje for de deltagelsesmuligheder man skaber. Hvordan bruger vi os selv som pædagoger, til at skabe begejstring og lyst til at være med? Og hvad skal vi være opmærksomme på i forhold til de børn, som ved første øjekast ikke deltager aktivt? Det vil vi gerne drøfte med deltagerne på seminardagen, samt lære en ny fagtesang, som deltagerne kan tage med videre ud i praksis.

Didaktiske og teoretiske overvejelser

I arbejdet med vores aktivitet har vi bl.a. haft fokus på pædagogens rolle, i udførelsen af aktiviteten. Her har vi fx skævet til de tre læringsrum, hvor pædagogen i en veksling mellem at gå foran, ved siden af og bagved, kan skabe deltagelsesmuligheder for børn med forskellige forudsætninger. Som eksempel kan pædagogen præsentere en ny sang, leg eller aktivitet, ved simpelthen selv at gøre det. Her går hun foran børnene og viser, fremfor at forklare. En aktivitet kan ofte blive forklaret ihjel inden den overhovedet er gået i gang, og her kan pædagogen eksperimentere med at starte med at synge og lave fagter og se, om børnene følger trop og viser interesse (Burgård, 2017).

Vi har ligeledes fokus på relationer og at skabe et fælles tredje, som også kan give børnene mulighed for at se hinanden i nye situationer og få øjnene op for nye sider hos hinanden. I legen med musik- og sanglege retter vi fokus mod det samme, og udkommet af aktiviteten beror derfor også på, at vi har fornemmelse for fællesskabet og formår at lytte til hinanden. Kommunikationsfærdigheder, som er vigtige at tage med i børnenes andre fællesskaber, og som kan styrke børnenes relationsdannelse og deltagelsesmuligheder (Jensen, 2011).

 

Kilder:

Burgår, Maria (2017), “Musikleg – sjove musikalske aktiviteter til dagtilbud”, Dafolo

Jensen, Vibeke Bye (2011), “Leg med musikken og hvad er kreativitet”, Børn & Unge

 

 

Gruppe 2:

Nina Reimer Krag

Katrine Traborg

Danielle Kimi Svendsen

Sofie Hansen
pucf17-ku02m