Seminardagen – Forhindringsbane + Head in a box

Vi har valgfaget sundhed og bevægelse og har arbejdet med tematikker som social læring gennem idræt. Vi arbejder med målsætninger som skal udvikles gennem fysisk udfoldelser.
Vi har valgt at starte med en opvarmningsøvelse som er en forhindringsbane. Dette er for at få skærpet koncentrationen, styrke fokusering og få stimuleret motorik og sanser. Derefter fortsætter vi til “head in a box” som skal videre stimulere sanserne og arbejde med børnenes empati og grænser.

Formålet med aktiviteterne er, at videreudvikle temaer som grænser og tillid fra en trivels-time til en fysisk aktivitet. Forhindringsbanen kan styrke børnenes motoriske udvikling og sociale læring. Forhindringsbanen giver mulighed for udfoldelse af mere alsidige bevægelsesmønster. Aktiviteten stimulerer de tre primære sanser – kinæstetisk-, taktil- og vestibulærsansen. Derudover vil børnene udvikle deres sociale evner, evner til at samarbejde og en positiv selvopfattelse. Sociale relationer spiller en væsentlig rolle i dannelsen af positive oplevelser hos børn, når de deltager i aktiviteter. Fysiske aktiviteter udvikler et positivt selvværd hos børn og det har stor betydning for livskvaliteten. Herudover styrker fysisk aktivitet børnenes selvtillid – følelsen af at kunne mestre noget. (Larsen, 2010).
Vi vil bruge idrætten til at få børnene til at være fysisk aktive omkring læring af grænser. Vi har valgt specifikt “head in a box” som fysisk aktivitet til at udvikle børnenes sociale kompetencer, kropssprog og grænser. (Rønholt & Peitersen, 2013, s. 175)  

Forhindringsbanen kan foregå inde på stuen, hvor vi bruger forskellige redskaber som stole, reoler mm. for at bygge forhindringsbanen, hvor børnene kan bevæge sig frit rundt på.

 

Aktiviteten er blevet tilpasset til målgruppen for at skabe gode deltagelsesmuligheder.

Forhindringsbane kan både foregå udendørs og indendørs med de redskaber man har til rådighed og alle målgrupper kan tilpasses aktiviteten.

 

Hvordan kan vi som pædagoger understøtte barnets empati, grænser og sociale kompetencer gennem “head in box?

Kom og få lært nye mennesker at kende og få afprøvet dine grænser. Tør du?

Aktiviteten foregår ved at vi stiller os op i to rækker overfor hinanden. Hver får nogle papirbolde, som nu skal kastes på én som går gennem rækken med en kasse over hovedet.

I vores aktivitet har vi valgt forskellige tiltag som er vigtige i forhold til vores mål.

Inden barnet går igennem skal vi spørge hvordan der må kastes. Hårdt, blødt eller mellem. Dette skal skabe mulighed for selvbestemmelse, tillid og selvindsigt i forhold til egen grænse.

Barnet med kassen over hovedet får udviklet sine sanser. Ved at have kassen over hovedet får barnet mulighed for at udvikle synssansen fordi det bliver sværere at se. Ydermere har vi en kasse mere med som er af pap, så man slet ikke kan se. Hvor imod den anden kasse er gennemsigtigt. Taktil-sansen og høre-sansen har også mulighed for udvikling, da boldene kan høres når de rammer kassen og mærkes når de rammer kroppen.

Efter et barn har gennemført aktiviteten skal de andre klappe af barnet, så barnet får mulighed for at føle sig anerkendt. (et klap på skulderen) Dette skal medføre, at barnet får følelsen af en succesoplevelse og får lyst til at bryde flere grænser.

Vores didaktiske overvejelser omkring formidling af aktiviteten er, at vi viser børnene visuelt hvordan aktiviteten udføres og principperne, som f.eks. at vi klapper af hinanden. Dette er for at give børnene mulighed for både at se og høre mens vi forklarer og snakker om principper, regler og grænser.
pucf17-sb03