Faglige kernebegreber:

Hatteteater: Hatteteater er en interaktiv og dynamisk teaterform for børn i alderen 3 – 9 år. I hatteteater er den voksne historiefortæller og børnene er publikum og skuespillere. Den voksne udvælger nogle børn fra publikum til at være med på scenen. Hverken børnene eller historiefortælleren kender historien på forhånd! Den voksne og børnene arbejder sammen om at lave historien. – Børnene vælger hvilken hat de gerne vil have på og derfor hvilken rolle de gerne vil spille.

Vigtigste anvendte teknikker:

I hatteteater er der 5 grundprincipper:

– Børnene deltager frivilligt.

– Børnene vælger selv deres rolle.

– Den voksne har ansvaret for spillet på scenen.

– Historien improviseres frem.

– Hatteteater spilles for et publikum.

Didaktiske pointer:

– Historiefortælleren er åben overfor børnenes forslag og initiativer.

– historiefortælleren skabe en historie ud fra børnenes engagement og lyst.

– Historiefortælleren skal huske og have fokus på både skuespillere og publikum så alle føler sig underholdt.

 

Rammeforudsætninger for vores tiltag/aktivitet/proces:

Når man skal lave et hatteteater, kræver det, at man har et sted og gøre det. Man kan sagtens bruge et mindre lokale, da det ikke kræver den store plads. Det kræver selvfølgelig også nogle børn. I reglen siger man et sted mellem 15-80 børn kan deltage, men er man ny i forhold til at lave et hatteteater så kan man vælge, at starte med 15-20 børn.

Der skal også bruges både en kasse, stole, malertape, tøjsnor og selvfølgelig nogle hatte. Malertapen bruges til at lave linje imellem de optrædende og publikum samt mellem scenen og sal.

Det er også vigtigt, at der er god plads til at optræde på. Det er også vigtigt at man har en dør man kan lukke i lokalet så der ikke kommer nogle ind og forstyrre, da dette vil kunne gå ud over fokus hos både fortælleren, publikum og de deltagende børn.

Så skal der også bruges stole, som helst skal stå ved den ene side af scenen. Det er så meningen, at når børnene har valgt sig en hat, at de sætter sig på stolene.

Der skal bruges en kasse. Den skal bruges til at stå på scenen. Den kan man så bruge efter fantasien fx som en tronstol eller et rumskib, kun fantasien sætter grænserne.

Nogle af de sidste ting der skal bruges, er en tøjsnor, klemmer og hatte. Det er så meningen at man kan sætte hattene op på tøjsnoren så børnene kan vælge en hat og tage den ned fra snoren. Man kan også bruge udklædningstøj i stedet for hatte, men hatte er nemmere at bruge.

Når alt så er klart, vil det være en god ide at forklare børnene og publikum hvad hatteteater går ud på. Så forklarer man lidt omkring hatteteater. ” I kommer op nogle af jer og vælger en hat og i bestemmer selv hvilken hat i vil have på. Jeg finder på en historie ud fra de hatte i har på. I er skuespiller som spiller med i historien. Ræk hånden op hvis i har lyst til at være med!” på den måde kan man starte hatteteateret. Det er vigtigt at børnene selv får lov til at vælge deres roller.

 

Formidling af tiltaget herunder hvordan det formidles til brugerne:

Formidlingen og forståelsen af aktiviteten hatteteater til børnene har en stor rolle. Det er her man skal skabe trygge rammer så børnene kan føle sig trygge nok til at slippe fantasien løs. Det er derfor vigtigt at man til at starte med fortæller at det vi skal i gang med: ’bare er noget vi leger’. Det er altså fantasi og ikke virkelighed – da nogle børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og den virkelig verden. Det er også her børn med diagnoser kan have gavn af en forståelse af hvad man skal. Som tidligere skrevet, er det vigtigt når man skal formidle, at følge børnenes spor, og følge den retning de vil hen med historien, da medbestemmelse er med til at barnet får følelsen af høre til, at bidrage og oplevelsen af kompetence, er med til at udvikle børnene igennem den æstetiske læreproces.

 

Skrevet af gruppe 3: Jesper, Siva og Miriam
puce17-ku06d