Vi har til vores projekt valgt “Høvdingbold” som aktivitet. Dette er fordi der er flere teoretiske elementer i aktiviteten. I løbet af projektet har vi gjort brug af aktivitetshjulet og boldspiltrappe for at fastsætte rammerne, rekvisitter osv. samt hvilke motoriske færdigheder vores målgruppe har.

Vores målgruppe er tiltænkt social-special gruppen og spillet er blevet testet med børn på mellemtrinsniveauet i eb dagsbehandling skole. Det er børn med forskellige behov og diagnoser. Så aktiviteten kan hele tiden ændres på baggrund af de individuelle deltagere.

Aktivitetshjulet +

Krop: For vores målgruppe kan det være vigtigt at tilpasse aktiviteten ud for den enkelte barns forudsætninger  for at bruge deres krop. Det kan fx være ubehageligt for nogle elever at blive meget forpustet eller at være i berøring med andre elever. Det har ogsåværet vigtig at have åbne aktiviteter, hvor eleverne kan eksperimentere med kroppens bevægelser, i stedet for disciplinrettede aktiviteter.

Rum: Høvdingbold kan spilles i hvilken som helst rum. Men på grund af Covid-19 har det været begrænset til udendørs. Det har været vigtigt at alle deltagere følte sig tilfreds med at være udenfor.

Rekvisitter: Der har været minimal brug af rekvisitter til aktiviteten. Kun kegler til at tegne banen op. Derudover har vi været opmærksom på type bold der blev brugt til aktiviteten.

Relationer: Som udgangspunkt har det været vigtigt med relationsdannelse for denne aktivitet. Vi har derfor inddelt vores målgruppe i flere forskellige hold for at skabe en dynamisk og fair spil. Relationer kan være komplicerede for nogle elever, og de har nemmere ved at arbejde alene og ved at ændre i aktivitetens regler kan man skabe en større forståelse for samarbejde.

Tid: Det er vigtigt at omkredse aktiviteten i en varighed som stadig er spændende. Her mente vi at 45 min. passer perfekt. Der er masser af bevægelse og større koncentration.

Retningslinjer: Det har været vigtigt og tydeligt i vores formidling  af reglerne. Så der ikke vil være nogle misforståelse. Men vigtigt har det også været at inddrage eleverne til selv at lave nogle særregler. Det kan også være en fordel at forsøge at forsimple komplekse retningslinjer eller gøre aktiviteter mere simple.

Lav puls aktivitet: Spilleren på ikke bevæge sig med bolden. For at få bolden tættere på midten skal der afleveres på holdet.Alle deltagere uden bold må bevæge sig frit.

Høj puls aktivitet: Her er de samme regler som høvdingebold. Dog med to bolde for at skabe større og hurtige bevægelser.

Danske høvdingboldregler:

I høvdingebold dyster to hold mod hinanden på en bane på størrelse med en volleyballbane. Der er intet net og ingen remedier udover en bold og eventuelt nogle flotte kostumer.

Spillet handler om at kaste, ramme, undvige, gribe og dræbe. Det gælder om at blive på banen indtil samtlige af modstanderholdets spillere er døde.
Pletskud dræber, men griber du bolden, redder du en medspiller samt sender kasteren i dødens høvdingefelt (se evt. punktet “Banestørrelse og baneudformning”).

Når samtlige af holdets spillere befinder sig i høvdingefeltet, bliver høvdingen til spiller og skal gå fra høvdingefeltet til spillerfeltet.

Der er fundet en vinder, når modstanderens hold ikke har flere spillere på banen.

Banestørrelse og -udformning

Banen har samme størrelse som en volleyballbane (9 x 18 meter), som er delt i to banehalvdele. Hver banehalvdel deles yderligere op i to felter – ét til spillerne og ét til høvdingen.

 

Bag hver spillerfelt er et høvdingefelt, som kun høvdingen må befinde sig i. Høvdingen befinder sig på modsatte banehalvdel end det øvrige af sit hold.

Spillerne må betræde høvdinge- og midterlinjerne, men må ikke overtræde linjen (dvs. have del af foden over linjen).

Når spillerne og høvdingen befinder sig i høvdingefeltet har de helle – og kan derfor ikke dræbes.

Bolden

Der spilles med en blød bold Ø: 20 cm, vægt: cirka 210 gram.

Antal spillere

Hvert hold består af seks spillere (inklusiv høvding) og eventuelt maksimum tre indskiftningsspillere.
Til hver kamp benyttes seks spillere. Heraf skal minimum én af de startende spillere være pige. Spillere og høvding kan frit skifte mellem sæt og kampe.

Point

Der spilles bedst af tre sæt. Ét sæt er afgjort, når alle spillerne på det ene hold er døde.

Spilstart

Bolden gives op på midten af banen ved, at dommeren kaster bolden i luften. Bolden er fri, idet boldens kurve er nedadgående. Ved spilstart skal bolden berøres af to spillere fra samme hold, inden et drab er gyldigt.

Spillernes bevægelse på banen

Alle spillere må bevæge sig frit inden for banens linjer – både med og uden bold. Der er ingen begrænsninger for skridt, driblinger eller afleveringer.

Alle spillere må gribe og kaste med hele kroppen fra knæet af og op. Det vil sige rammer en spiller bolden med foden eller underbenet – så er spilleren automatisk død.

Spillerne må på intet tidspunkt overtræde banens linjer – hverken i forbindelse med skud eller undvigemanøvre – og hverken før, under eller efter manøvren.

Hvis en spiller overtræder linjerne i forbindelse med et kast så der opnås en uretmæssig fordel, overgår boldbesiddelsen til modstanderens hold. Gentager spilleren overtrædelsen, kan spilleren udvises i resten af kampen.

Bolde på gulvet må kun samles op af spiller-/høvdingefeltets retmæssige spillere. Det vil sige, at en spiller ikke må samle en bold op fra et spiller-/høvdingefelt, der ikke er spillerens eget spiller-/høvdingefelt.

Der er ingen begrænsninger for undvigelse af skud udover, at spilleren skal blive i eget spillerfelt.

Skud

Når en spiller er ramt af et skud, er spilleren død – og skal forsætte sit spil fra høvdingefeltet.

Rammer bolden væggen, loftet, gulvet eller andet annulleres ‘drabsskuddet’, og den ramte spiller er ikke død og kan ikke gribe sig til drab af kasteren.

Rammer bolden først én spiller og dernæst en anden spiller, uden i mellemtiden at være i berøring med

andet, er begge spillere døde.

Skud i ansigtet eller andre skud nær ansigtet tæller ikke som drab, og samme bold kan ikke dræbe flere (ligesom hvis bolden rammer gulvet).

I tilfælde af, at dommeren vurderer, at et skud mod ansigtet er bevidst fra kasteren, kan dommeren udvise kasteren i resten af kampen.

En griber dræber kasteren og laver en befrier. Det vil sige, at den første døde på griberens hold må genindtræde som levende spiller (først ud, først ind). Bolden må ikke have ramt gulvet, væggen eller andet mellem kastet og grebet.

SB02

Ebou, Sarah, Isabella, Marie
puce18-sb02