Høvdingebold

Vi har valgt målgruppen unge på 14-18 år, som har et fysisk handicap.

Vores aktivitet er en differentieret udgave af høvdingebold, hvor de unge kan styrke indbyrdes relationer, skabe nye, forbedrer deres motoriske evner, blive bedre til at samarbejde og vænne sig til hinandens kropskontakt. Der er mulighed for, at lære sin egen krops styrke bedre at kende, samt den andens, når der skal løbes, kastes med bold og gribe den. Derudover lærer man, at aflæse den anden og at sætte grænser, så man f.eks. ikke løber for hurtigt.

En anden fordel ved at lave spillet med par er, at man ikke er alene om at “tabe” hvis man dør og derved er der ikke nogle der bliver udstillet.

I vores udgave af høvdingebold, skal man være i par, hvor man holder om hinanden og kun har én arm pr. person til rådighed (da vi har valgt, at vores medstuderendes handicap, til seminardagen, er at mangle en arm). Udover at man skal være i par, er reglerne traditionelle, hvilket er en fordel da de fleste derved kender reglerne nogenlunde. Selv om fokusset i aktiviteten er samarbejde og relationerne, er høvdingebold en god kilde til mange motoriske kompetencer og forskning viser, at motorisk velfungerende unge ofte deltagere mere i sociale lege end motorisk usikre unge. I høvdingebold øver man blandt andet gribe og kaste teknikker, kondition, balance og koncentrationsevnen.

Vi har anvendt spilhjulet, som er et redskab der kan bruges til at justere forholdene i en aktivitet. Hjulet består af 5 punkter: bold, betingelser, bane, mål og spillere, samt et punkt i midten: aktiviteten.

I spilhjulet har vi justeret punktet bold og beskrevet hvilke elementer aktiviteten består af.

I forhold til aktiviteten ser vi både tekniske elementer, fysiske elementer, Social/psykiske elementer og til dels også taktiske elementer.

Det tekniske ser vi, idet man skal koordinere sine bevægelser med en anden person, uden meget tid til at planlægge det næste skridt. Derudover kræver det meget teknik at kunne gribe en bold i fællesskab med en anden person.

Det fysiske element opstår både i den nærkontakt der foregår i mellem hvert par, men også idet alle på banen er fysisk aktive, selv de der er døde, hvilket bliver beskrevet i spillets regler i bunden af dokumentet.

Det sociale/psykiske element findes i det samarbejde der skal fungere mellem parrene. Derudover findes det på de to hold der spiller imod hinanden.

Det taktiske har vi snakket om kan opstå især i mellem parrene, hvor man kan lægge planer for hvordan man på bedst mulig vis kan udnytte hinandens styrker.

Bolden skal være mellem stor og det er vigtigt at den er meget blød, så den ikke kan gøre skade på nogen.

Hvis man skulle have et forløb i en institution med boldspil eller hvis vi til seminardagen havde længere tid, vil vi foreslå, at man inden spillet begynder laver nogle opvarmningsøvelser, hvor man varmer håndleddene op, øver kaste og gribe teknikkerne og øjenkontakt.

Disse øvelser giver alle en fælles terminologi og et fundament for det endelige boldspil, i dette tilfælde høvdingebold, som Eiberg og Siggaard også nævner i deres håndbog “Boldbasis”.

Vores høvdingebold regler:

  • Man skal være i par.
  • Der er 2 hold
  • Fra hvert hold er der et høvdingepar (der skal stå på den modsatte banehalvdel)
  • Hvis man griber bolden, dør dem der kastede bolden.
  • Når et par dør, skal spilleren gå ned i sin egen høvdinges høvdingefelt
  • Griber man en bold fra høvdingefeltet, bliver første døde par, levende igen (fra ens eget hold).
  • Når der er et par tilbage kommer høvdingen fra det hold ud og det par har 3 liv.
  • Der vil være én dommer for at se, om alle overholder reglerne.

 

Af: Julie Møller Hansen, Michelle Solhøj Hyllested, Natalie Larsen og Kathrine Iversen Rick
pucf17-sb05
pucf17-sb05