Æstetisk Improviseret flowtegning skabt af musikkens rytmer- forvandles til historiefortælling.

Kom og vær med til at skabe en historie ud fra improviserende streger og kruseduller !

Vi har i vores gruppe valgt at arbejde med kreativ udfoldelse i form af rytmisk tegning. Her har børnene i børnegruppen på skift tegnet på et stort stykke papir. Der blev sat musik på og børnene sad nysgerrige i tre grupper på gulvet, rundt om det store stykke papir vi havde tapet fast til gulvet.  I hver gruppe var der ca. 4 børn. Hver en gruppe havde alle dem samme farve i hånden. Der var 3 farver, rødt, et blåt og et grønt. Børnene fik nu forklaret hvordan de om lidt skulle tegne på papiret og lytte til musikken i baggrunden.

Første hold havde alle en rød farve og da musikken startede, nærmede børnene sig forsigtigt papiret. Der gik ikke længe for børnene turde tegne med store armbevægelser og brede sig ud på papiret. Efter ca. 50 sekunder blev musikken stoppet og næste hold, hold grøn, fik lov at tegne. For hvert holdskift blev en ny sang sat på. Tempoet i musikken ændrede sig fra melodi til melodi og her oplevede vi hvordan tempoet i børnenes bevægelser ændrede sig i takt til musikken.

Hvorfor denne form for aktivitet?

Målet med vores rammeaktivitet er at skabe en fælles aktivitet hvor alle individer for lov at udtrykke sig kreativt i et praksisfællesskab. Fællesskabet bliver her forstærket ved at børnene er opdelt i farve-grupper. Ved at lade børnene tegne hvor de vil og hvad de vil, skabes der et rum for improvisation. Målet er at de her får en følelse af medbestemmelse i hvordan aktiviteten skal udvikles og de kan her skabe deres eget udtryk. Vi har valgt denne aktivitet for at åbne dørene til en kreativ verden, hvor børnene kan opdage hvordan kruseduller og streger, via fantasien, kan blive til fantastiske fortællinger. Dette mener vi kan være med til at styrke børnene i at turde være fantasifulde, kreative, improviserende og nytænkende. Dette er med til at lære dem nye formsprog og derved udvide deres horisont inden for den kreative verden.

En fin afslutning på flowtegningen var at det store stykke papir med alle tegningerne på, blev forvandet til en historie. Denne historie var børnene selv med til at skabe, ved at vi lod deres idéer styre hvordan historien skulle udvikle sig. På denne måde opdagede børnene hvordan deres kruseduller og streger pludselig fik liv, og sammen blev der skabt en fantasifuld historie med børnenes kreationer.


CPE16o-KU11S