Fodgolf

Præsentation 

Vi har valgt at beskæftige os med inklusions boldspil til seminardagen, hvor vi vil introducere deltagerne, til vores aktivitet “fod-golf”. Vores aktivitet hører under kategorien træfspil, hvor man spiller i samme retning mod ét mål, hvilket betyder at man ikke kommer i fysisk kontakt med andre.

Fod-golf, er en aktivitet, hvor banen består af forskellige “huller”, som deltagerne skal ramme med bolden f.eks. en hulahopring, en målstolpe eller lignende. Undervejs vil der være forskellige udfordringer, som deltagerne skal tage stilling til.

To hold bestående af fire på hvert skal konkurrere mod hinanden, og det hold som brugere færrest spark på, at ramme hullet vinder. Hertil skal det siges, at deltagerne skiftes til at sparke til bolden så alle får lov til at deltage i aktiviteten.

 

Formål

En af vores forudsætninger med denne aktivitet er at skabe et fællesskab, hvor alle kan deltage i aktiviteten på lige vilkår. Et vigtigt element i vores aktivitet er at, deltagerne kan samarbejde og kommunikere med hinanden og en god holdånd vil derfor være særlig relevant.

Igennem vores besøg på institutionen har vi observeret at nogle af børnene havde svært ved at indgår i sociale relationer, så vores formål med aktiviteten er at skabe en ny form for fællesskab blandt børnene ved at gøre brug af det fælles tredje. Yderligere skal aktiviteten skabe glæde og en bedre livskvalitet.

 

Teori

Inklusion
Begrebet inklusion er blevet et kernebegreb indenfor det pædagogisk fagområde. Dette ses bl.a. ved, at flere institutioner inddrager inklusion som en del af deres værdigrundlag. I den pædagogisk kontekst er idræt knyttet til børnenes udvikling og trivsel. Aktiviteten skal tilpasses ud fra de forskellige forudsætninger, som børnene kommer med, så som køn, etnicitet, og sociale færdigheder, ved at man gør sig disse overvejelser kan det bidrage til at fremme social inklusion (Methling, 2015)

Sociale kompetencer
Sociale kompetencer omhandler, at børn/unge kan indgå i positive relationer med andre børn og voksne. Positive relationer er en vigtig forudsætning for, at børn og unge lærer og udvikler sig optimalt. Undersøgelser viser, at de børn og unge, som er socialt kompetente, klarer sig bedre i skolen og i deres videre livsforløb. En måde børn kan udvikle sine sociale kompetencer på er når de kommunikerer med omgivelserne, sprogligt og kropsligt. Nogle af nøgleordene indenfor begrebet er empati og tilknytning.

Sundhed
I følge WHO er sundhed er en tilstand af fuldstændigt fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom. Sundhed er derfor ikke målet i sig selv, men et middel til at kunne håndtere og opnå kontrol over dagligdagen og samtidig yde et bidrag til fællesskabet. Undersøgelser viser at personer, som gør noget aktivt, meningsfuldt og i fællesskab har større sandsynlighed for at have en højere mental sundhed. (Sundhedsstyrelsen, 2019)

 

Litteraturliste

  • Methling, R. R.(2015) Boldspil og inklusion. I A. Halling. Boldspilsundersvisning i skolen – Didaktik og læring i teori og praksis. København, Turbine forlaget
  • Rønholt, H. (2008) Personlig – og social kompetence Idrætsundervisning. I H. Rønholt. En grundbog i idrætsdidaktik .København, Museum Tusculanums Forlag
  • puce17-sb0Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet/anbefalinger – Lokaliseret 16.10.2019
    puce17-sb03L
    puce17-sb03

puce17-sb03