Interkulturel kommunikation

Vi har valgt at tage udgangspunkt i vores tidligere modulopgave, som handler om interkulturel kommunikation, hvor vi havde fokus på mødet mellem børn med anden etnisk baggrund og etnisk danske børn. Vi var ude på en folkeskole, hvor vi observerede børn i indskolingen i aldersgruppen 6-10 år. Vi blev særlig opmærksomme på, at det kulturelle baggrund har en indflydelse på kommunikationen mellem mennesker. Desuden er kommunikationen med til at fremhæve forståelse og/eller uenighed.

I forlængelse med vores tidligere feltarbejde, vil vi i denne opgave tage udgangspunkt i interkulturel kommunikation med det nonverbale kommunikation. Den nonverbale kommunikation er med til at understøtte den verbale kommunikation. Dermed har vi valgt at udføre en aktivitet. Aktiviteten går ud på, at man skal afspejle hinandens tilstand ved at stå overfor hinanden. Formålet med denne aktivitet er, at kunne udtrykke følelser og tanker gennem de nonverbale udtryksformer. Vores kropssprog afspejler vores følelsesmæssige tilstand, som omgivelserne kan aflæse. Desuden er vores kropssprog påvirket af den kultur, som vi kommer fra, og fra de oplevelser vi har gjort os i tilværelsen.

Vi vil gerne komme ind på teorierne; kulturel forforståelse, kulturel identitet og kropskultur. Vi har valgt at bruge disse teorier, da dette har en betydning for kommunikationen mellem mennesker. Alle mennesker har en forforståelse om noget. Den kulturelle forforståelse er den generelle viden, følelser og holdninger, som vi har over for en gruppe af mennesker, som vi ikke identificerer os med eller deler kulturelle fællesskaber med. Holdningerne og forforståelsen kan vendes og drejes, og synspunkterne kan ændres. Vores kulturelle identitet kan styrkes gennem mødet med andre individer. Identitet skabes sammen med andre mennesker, da man ikke kan bygge sin identitet op alene. Vores identitet og opfattelse af os selv udfordres, når vi mødes med andre, som handler anderledes eller har andre værdier. Desuden er sprog også en del af vores personlige identitet. Sproget kan være en vanskelighed blandt mennesker. Desårsag har kropssprog en stor indflydelse på vores kommunikation med andre mennesker – man kan kommunikere gennem den måde vores krop udtrykker sig på.

Gruppe 10: Ayse(101164066), Aysegül(101164128) og Büsra(102156552).
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12