Vi er kommet i kontakt med en person, som har valgt at leve et liv i modstand til verdenssamfundet og som konstant bryder med de forskellige kulturer i samfundet. Han tager  stilling til alt og har ingen tillid til systemet. Hans livsstil kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med regeringens nuværende corona restriktioner, da han nægter at bære mundbind i den offentlige transport. Ifølge vores informant er den særlige opmærksomhed på covid-19 et dække for at skabe frygt i befolkningen og dermed give mere magt til beslutningstagerne. 

 

Vores intervention kommer til at foregå som et “socialt eksperiment” med det formål at tydeliggøre vores tilbøjelighed til at følge flokken. Vi vil under en præsentation af vores projekt få to tredjedele af holdet til at klappe, når vi giver tegn ved hjælp af farven på vores powerpoint. Den sidste tredjedel af klassen kender ikke til resten af holdets agenda, og deres reaktion (eller ikke-reaktion) er eksperimentets udfald. Vil de følge flokken og klappe med, vil de lade som ingenting, eller vil de stille sig kritisk overfor det, der foregår. 

Eksperimentet er en undersøgelse af de to individbegreber; det traditionelle og det relationelle individbegreb. Handler vi med afsæt i vores kerne selv eller i relation til andre? Måske er vores handlinger et udfald af begge forståelser af individet eller noget helt tredje? Vi håber, at eksperimentet kan lægge op til en dialog om disse spørgsmål.

Vi mener, at åbenhed, rummelighed, forståelse og tilsidesættelse af egne overbevisninger er en vigtig del af pædagogisk praksis. I pædagogers møde med andre mennesker skal vi kunne støtte op om den enkeltes holdninger og udvikling af et selvstændigt selv. Vi forventer og håber, at kunne få belyst, hvordan vi som mennesker ofte følger med flokken. Vi ønsker, at kunne videreformidle budskabet, så vores medstuderende efterfølgende kan tage det med sig videre. Vi mener, at det er en vigtig del af pædagogisk praksis, at kunne være i øjenhøjde og møde folk med et åbent sind i et felt fyldt med kulturmøder og dertil turde handle selvstændigt. 

Kulturmøde, gruppe 7: Nina Høier Olsen, Rikke Andersen, Sophie Amalie Mikkelsen og Matilde Jeldtoft Susé

Dato: 21/10-2020 
puce18-ki01