Den æstetiske udvikling i dagtilbud og skole

Bladet har inviteret Vært Bo Hansen, Kurt Jensen fra børnerådet, lærer Jimmy Larsen, pædagog Hanne Rasmussen og psykolog Vicky June. Der vil blive afholdt et interview mellem vært og de personer som er en inde i studiet, hvor der bliver snakket om æstetiske læreprocesser, samt hvordan digitalisering er begyndt at blive en norm i vores samfund og der vil blive snakket om et nyt legebegreb. Derudover vil der komme nye idéer til hvordan der kan komme mere æstetik ind i daginstitutioner og skoler. Vicky June kan desværre ikke være med os i studiet så vi har fået en video omkring hvordan hun bruger hendes begreber. Værten vil have en spørgende tilgang til de gæster vi har i studiet omkring deres ideer. Gæsterne i studiet er åbne for nye idéer og vil gerne have at det æstetiske kan bringe folk mere sammen, også selvom, at det er via digitalisering, dog er det vigtigt for både skolelærer Jimmy og pædagog Hanne, at det fysiske stadigvæk kommer til at være inde i billedet så børnene ikke kun kommer til at sidde stille. Vi har tænkt over digitalisering og omkring om hvor meget det påvirker vores hverdag og om hvor meget det kommer til at være i vores fremtid. Derved er det en god ting at der er så mange apps der kan komme til at gøre børnene kreative og de kommer til at udtrykke sig æstetisk via dette. Vi synes dog også det vigtigt at børn kommer til at beholde sine rolle lege eller nogen andre ting hvor de kommer til at udtrykke sig kropslig og bruge deres fantasi.  

Workshop

Vi har lavet en aktivitet hvor vi inviterer nogle gæster op på scenen. De kommer til at bevæge sig til en youtube musikvideo. Vi tager en sang fra youtube hvor gæsterne skal lave en synkront bevægelse og derefter skal de fremføre den for os. De får 5 minutter til at blive enige om hvad de skal fremføre. Vi giver deltagerne et par udfordringerne/benspænd undervejs. De kommer til at bruge deres æstetiske udtryk via deres kropssprog, og det bliver til en fælles aktivitet. Vi kommer til at bruge flow, hvilket går ud på at være i en tilstand hvor du er så opslugt af det du er i gang med, at tiden kommer til at være ophævet. Hans Henrik Knoop, taler her fx om: muligheden for at tage selvstændige initiativer og for at styre sig selv, konkrete og energigivende mål, mulighed for at tilpasse udfordringerne til færdighederne (Knoop, 2004). Denne lystbetonede tilstand hænger også sammen med de holdningsmæssige mål nævnt ovenfor. Som deltager i musik- og dramaprocesser præget af flowagtige tilstande vil der være større sandsynlighed for, at man udvikler positive holdninger til disse områder og har lyst til at opsøge dem igen.”

(Pædagogik – introduktion til pædagogens

grundfaglighed)

 

Lavet af:

Ditte  Duedahl, Andreas Andersen, Celina Nilsen og Sarah Feinberg
puce18-ku06d
puce18-ku06d
puce18-ku06d
puce18-ku06d