På modul H og I har vi arbejdet med social innovation og entreprenørskab, hvilket handler om at skabe noget nyt gennem sociale projekter.

Vores gruppe består af tre pædagogstuderende med to forskellige specialiseringer, dagtilbud og social special linjen. Vi har i vores gruppe startet et projekt, som kaldes for ‘kendskab giver venskab. Formålet og ønsket med vores projekt er, at unge flygtninge får en bedre mulighed for at blive inkluderet og integreret i det danske samfund. Vi ønsker et venskab skal opstå på tværs af kulturer gennem sociale begivenheder.

Vi har derfor udviklet en app, som skal gøre det nemmere for frivillige og flygtninge at tilmelde sig sociale aktiviteter. Begge parter har sin egen profil med billede, med mulighed for at kontakte hinanden indbyrdes, og lave aftaler ung til ung.

På profilerne uploades billeder fra aktiviteterne/arrangementer, de kan dog ikke udnyttes andre steder. De frivillige har også mulighed for, at have overblik over hvor mange timer de har arbejdet, da vi synes, at man mindst skal arbejde 4 timer om ugen. Dette vil medføre anciennitet, da man opnår større ansvar, jo flere timer man investerer i vores frivillige arrangementer.

For at dette kan gøres muligt, har vi valgt at lave et samarbejde med dansk flygtningehjælps ungeafdeling- Dfunk. Deres organisation er pålidelig, hvilket kunne give en større tryghed hos de frivillige og flygtninge, da det er troværdigt. Vi har derfor været ude og lave feltarbejde og pitche til Dfunk omkring vores ide, hvilket er blevet modtaget positivt.

DFUNK’s fokus er at forbedre forholdene, samt give unge flygtninge en bedre hverdag ved f.eks. at lave aktiviteter, og hjælpe med andre praktiske ting. Hos DFUNK arbejder man også på at nedbryde fordomme om flygtninge, ved at finde op og ned i flygtningedebatten, og ved at møde de unge.

Vores kerneværdier

  • Empowerment
  • Inklusion  
  • mangfoldighed
  • Integration
  • Anerkendelse
  • Anciennitet

Til seminar dagen vil vi starte ud med, at holde et kort oplæg omkring vores projekt. Idet vores projekt handler om at lære hinanden at kende, vil vi efterfølgende lave et par samarbejdsøvelser. Øvelserne tager afsæt i navnet ‘Kendskab giver venskab’.

 

Lavet af:
Amir Warde, Siri Friis Flakstad og Katrine Onsberg Torstensen
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12