Beskrivelse af aktiviteten

Vi har lavet nogle briller, ved at lave hul i bunden af nogle plastikkrus og samle dem med elastikker. Når deltagerne har taget brillerne på, skal der spilles stikbold. Indledningsvis startes der ud med en bold, herefter vil det blive vurderet, om det vil gavne at smide en eller flere bolde ind i aktiviteten. Bolden vil i starten være en normal stikbold, de efterfølgende bolde, kan være af andre former og størrelser for at udfordre deltagerne. Boldene skal være bløde, for at ingen kommer til skade og forsøge at fjerne den følelse af at være bange for bolden mest muligt.

Hvis en deltager bliver ramt og “dør” stiller man sig med spredte arme, vil man kunne komme i live igen, ved at en anden deltager kommer over og laver ti valgfrie bevægelser såsom: skiløb, burpees, sprællemænd osv. Dette indføres for at nedtone konkurrence elementet, skabe flow og have fokus på det at være i bevægelse og have det sjovt. Det kan forestilles at være udfordrende for nogle, fordi de vil finde det pinligt, at skulle bevæge sig rundt og se lettere tosset ud med brillerne på. Men det er også i tankerne at udfordre de deltagere, som har tendens til at være meget kontrollerede og “pæne” – det skal være tilladt at grine lidt af hinanden på en respektabel måde, fordi alle er i samme båd. Det er ikke i vores hensigt som instruktører, at irettesætte hvis nogle deltagere føler sig bedst tilpas, ved at forholde sig mere neutralt til selve aktiviteten eventuelt ved primært at holde til i siderne af banen.

Målet:

Målet med ko-stikbold er at deltagerne får grinet med hinanden og udfordret sig selv med et nyt twist på en kendt leg. Det at kunne grine med hinanden hjælper også til at man kommer tættere på hinanden og får nogle positive oplevelser. Dette bidrager til øget trivsel i gruppen (Idræt, leg og bevægelse i indskolingen s. 255)

Ramme forudsætninger:

Vi har en sal på skolen til rådighed, og denne skal anvendes til aktiviteten da det er et krav at der er rigeligt med plads for at deltagerne kan bevæge sig frit omkring hinanden. Dette er især også vigtigt når der både skal bolde i spil og deltagerne har ko-briller på som kræver noget bevægelsesfrihed.  

Målgruppen er voksne og dette vil have en betydning for formidlingen at aktiviteten vil være nem at gå til, og vi formoder at alle kan deltage på lige fod fysisk i aktiviteten.

Ud over salen vil vi gøre brug af bolde, ko-brillerne samt nogen kegler eller andet til at markere banens omfang.

Da aktiviteten skal filmes vil der også blive sat et kamera op – evt. med en kamera mand til at filme undervejs.

Den vestibulære sans:

I vores aktivitet er det essentielt at deltagerne har udviklet deres vestibulære sans, da de ellers vil komme til kort i aktiviteten. Balance er fundamentet i enhver motorisk aktivitet og vores kræver en fin koordination da deltagerne skal kunne have øjne i rummet i forhold til at orientere sig, om hvor de andre aktører er samt være klar til at skyde med bolden, hvis muligheden byder sig. Hvis deltagerne har en god balance vil de nemmere kunne koncentrere sig om flere bevægelser på samme tid. Dette kan være en fordel i vores leg da der sker mange ting på samme tid, som de skal være bevidste omkring. (Sederberg, Mathilde; Kortbek, Kirsten; Bahrenscheer, Anne. Bevægelse, sundhed og trivsel i skole og fritid. s. 60) 

Det fysiologiske og den kinæstetiske sans

Selvom vores ko-stikbold måske gør at deltagerne ikke får lige så høj puls som ved normal stikbold, håber vi stadig at de får pulsen op til en aerob moderat eller måske hos nogen en aerob høj intensitet, så de får sved på panden. Hvis der er nogen der er lidt mere frygtløse end andre og godt vil spurte rundt på banen på trods af det reducerede syn, er spurterne, impacten og kastene med til at styrke den kinæstetiske sans, da musklerne og leddene bliver sat på arbejde. Larsen, M. N. & Krustrup, P. & Wedderkopp, N. (2018). Fysisk aktivitet og sundhed. I J. O. Jensen & H. T. Jørgensen & E. Volshøj (red.). Motion og bevægelse i skolen (s. 97‐115). Hans Reitzels Forlag.

Formidling:

Vi starter med at forklare aktiviteten og derefter sætte den i gang. Først når den er færdig, vil vi snakke om kernebegreberne samt vores tanker og mål med ko-stikbold. Vores tanke bag at formidle i den rækkefølge er at give deltagerne mulighed for bedre at kunne relatere til det vi snakker om og derigennem indgå i en dialog/faglig diskussion, om de punkter vi bringer på banen. Vi mener det er vigtigt at deltagerne har forsøgt sig med aktiviteten før vi snakker om de didaktiske og teoretiske overvejelser, da de dermed vil være bedre stillet for at kunne give feedback og indgå i dialogen.

Udarbejdet af Mathias Pauk, Phillip Theilade, Emil Ploug Nakahara, Rasmus Bjerknæs, Mark Harris, Jakob Steinvig


pucf17-sb01