Kulturmødet og interkulturalitet

 

Vi er en gruppe på 4, som kommer fra valgholdet kulturmødet og interkulturalitet.

Vores fokuspunkt har været at undersøge kulturmøder blandt andet etniske unge.

Kulturforståelse er et begreb, som vi ofte møder blandt unge mennesker med anden etnisk baggrund. Vi har i vores feltarbejde undersøgt de unges miljø, udtryk og rutiner i deres hverdag.

Vi har i dette forløb lavet et feltarbejde, hvor vi i gruppen har været i en ungdomsskole i 3 dage, som har en beliggenhed i Ishøj. Vi har arbejdet med unge i aldersgruppen 15-18-årige. I denne ungdomsklub, har pædagogerne en rolle der skal være med til, at vejlede og guide de unge som skal støtte dem i deres skolegang og til at agere i samfundet.

Her har vi undersøgt kulturen der var blandt de unge. Vi ser det relevant, da der er en stor debat omkring unge, ikke føler at de har samme rettigheder som etniske danske har.

Vi har haft muligheden for at interviewe to drenge fra klubben og så tydeligt tegn på at de har oplevet stigmatisering og diskrimination på baggrund af deres hudfarve og tøjstil. De fortalte blandt andet, at de ikke har kunne finde en læreplads på baggrund af hans udseende og navn.

Drengene viser tydeligt, at de ikke kan være sig selv i forskellige omgivelser i samfundet. De føler, at de skal ændre deres sprog, tøjstil og karakter for at opnå en vis status for at blive accepteret i samfundet. Til det mener Erving Goffman, at en stor del af vores identitet ikke er fastlagt, men ofte er dynamisk, og ændrende ud fra de forskellige omgivelser/arenaer hvor mennesker vi er iblandt. De unge drenge påtager sig forskellige såkaldte “masker” på for at beskytte sig imod stereotyper og stigmatisering.

Vi synes det er vigtigt, at man som pædagog påtager sig et ansvar for at vise åbenhed og være mangfoldig. Det er vigtigt at ens egne forforståelser ikke påvirker ens arbejde med de unge mennesker med fx anden etnisk baggrund. Kulturforståelse handler primært om alle mennesker indgår i relationer. Kultur er noget som skabes mellem mennesker.

https://www.instagram.com/tv/B9314o3DJlt/?igshid=1lszdt2zqs6bh&fbclid=IwAR3-3qPfH-z9zpqL0YJMMrJ8OLcdQSiBXaXGBdb60L3hVLRxk0m546Npexw

Denne kortfilm viser tydeligt hvad de unge med anden etnisk baggrund kan gå igennem, og hvor vigtigt det er at snakke om at acceptere forskelligheder og ikke stigmatisere mennesker på baggrund af kultur eller udseende. Derudover har pædagogerne en vigtig rolle i forhold til at tale frit om at føle sig anderledes.

 

Selcan, Dashurije, Israa & Hilal

 
puce18-ki01