Årstiderne gennem personlige minder

Introduktion:
I henhold til seminardagen d. 29/10, har vi valgt at planlægge en aktivitet, som tager udgangspunkt i begreberne æstetik, fantasi og kreativitet, som omfavner vores valgfag: Kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde.


Mål og rammer

Vi er fem pædagogstuderende med specialiseringen social- og specialpædagogik. Vi har tilrettelagt og dannet rammer for en aktivitet, med henblik på, at vores målgruppe har muligheden for, at kunne gennemgå en personlig udvikling, samt få en øget selvindsigt og følelsesmæssig modenhed gennem aktiviteten (Illeris, 2010). Vores målgruppe er udsatte børn og unge i alderen 11-18 år, som til dagligt bor på døgninstitution. Vi har valgt, at aktiviteterne foregår i mindre grupper af fem, eftersom at vi vil prøve at skabe rammer for, at hver enkelte føler at det er et trygt forum, hvor man vil kunne have plads til, at kunne udvikle sin individuelle forståelse af eget liv, få en bredere forståelse og kendskab til materialerne og dermed også få en forståelse for egne æstetiske kompetencer.

Derudover løfter deltagerne også hinanden ved, at sidde i fællesskab og lave sine malerier, samt derefter at skulle fortælle om deres minder til hinanden. I processen er der mulighed for, at deltagerne får en større æstetisk oplevelse eller at der opstår en æstetisk fordobling (Austring & Sørensen, 2006), samt er der også rum for at få dannet nye relationer til hinanden, da de får evnen til at kunne kommunikere og se hinanden gennem hinandens værker. Selve målet med rammerne for aktiviteten er, at skabe et trygt rum for deltagerne, med mulighed for, at udvikle egne kreative såvel som personlige kompetencer. Herunder skabe grobund for, at turde åbne op og fortælle – og stå ved – sin egen livshistorie.

 

Indhold

Vores aktivitet tager udgangspunkt i den enkelte deltagers egne oplevelser og minder med/fra de forskellige årstider – forår, sommer, efterår og vinter. For at skabe en impuls hos deltagerne, vil vi først gå ud i naturen, for at kunne sanse hvad det er vi ser, føler og kommer til at tænke på, når vi begår os i den nuværende årstid. Dette ville give rum til at kunne tale om f.eks. varme og kolde farver, tørt og vådt.

Efter at have sanset naturen, vil hver deltager få et stykke akvarelpapir, som er inddelt i fire rum. De fire rum skal symbolisere at være lærred til de fire forskellige årstider. Deltagerne vil her kunne male egne oplevelser og minder, som man har til de forskellige årstider. Materialerne som benyttes til denne aktivitet er akvarelpapir, akvarelmaling, fedtfarver, vand og pensler. Når alle deltagerne er færdige med sine malerier, skabes der rum for at hver enkelte kan italesætte sit maleri og minder overfor hinanden.

 
Ved vores didaktiske overvejelser for denne aktivitet har vi valgt, at se på Mitchel Resnicks didaktiske model ‘den kreative læringspiral’ (Resnick, 2019). Det har vi valgt for at få en bedre forståelse for, hvilken læring man udvikler gennem kreativitet, ved at forestille sig, skabe, lege, dele og reflektere over selve processen. Derudover har vi også valgt at se på modellen af Ringsted og Froda omkring en æstetisk virksomhed, som handler om sansning, bearbejdning, oplevelse og æstetisk erkendelse, som fører til en æstetisk læreproces. (Ringsted & Froda, 2008, s. 25)

 


Louise O, Danielle, Trine, Jessica og Ida

 

Litteratur:

Austring, & M. Sørensen, Æstetik og læring – Grundbog om æstetiske læreprocesser (s. 172-175). København: Hans Reitzel.

Illeris, H. (2010). 1. Kunstpædagogisk teori og praksis i et didkatisk perspektiv. Nordisk Museologi, s. 34-35.

Resnick, M. (2019). 1. Kreativ læring. I M. Resnick, Kreativ tænkning (s. 20-25). Aarhus: Klim.

Ringsted, S., & Froda, J. (2008). Plant et værksted – Grundbog om æstetisk-skabende virksomhed. Hans Reitzels Forlag.
puce19-ku05v