En træf-spils aktivitet (Multigolf)

Vi har valgt målgruppen 2-3. klasse (sidst i indskolingen). Vores tema er bevægelsesglæde. På baggrund af målgruppe og tema har vi i gruppen besluttet, at vi vil udvikle en udendørs aktivitet, som henvender sig til denne målgruppe. Den aktivitet vi udvikler på, tager udgangspunkt i træf-spil. På et større udendørs areal, vil vi lave nogle baner der minder lidt om dem man ser i spillet minigolf. Men i modsætning til golf, vil det være andre boldtyper, man skal have i hul. 
Der kan f.eks. være en bane, hvor man skal sparke en fodbold i en spand eller en hvor man skal kaste en frisbee i et net. 
Vi laver nogle små hold, på 2-4 personer. Den lille gruppe spiller internt med hinanden i gruppen. Hver bane har sit eget pointsystem og gruppen scorer point samlet.
I første omgang, skal børnene prøve en bane, som er stillet op af os som instruktører. Når de har afprøvet og forstået hvilke remedier der er at bygge med, skal de selv i små hold udvikle en bane som de så skal afprøve. 

Vi har tænkt det er en god aktivitet for børn omkring 2. klasse, da den kræver at de allerede har lidt motorik på plads omkring, boldkast, sparke til bolde og afstandsbedømmelse. Aktiviteten vil også have et point system, som børnene selv skal holde styr på. 

 

Den motoriske cirkel

 

Passende fysiske og motoriske udfordringer:

I forhold til sværhedsgraden af udfordringerne var de tilpasset børnene, dog kunne vi stadig justerer på sværhedsgraden i løbet af aktiviteten.

God energi og masser af aktivitet

Vi går indtager rummet med god energi, drengene kom allerede energiske og var nogle vilde drenge, så vi blev nødt til en gang imellem at få dem lidt ned i tempo, så de kunne koncentrerer sig om at udføre aktiviteterne.

Veludviklet motorik

Der var ikke fokus på høj puls, derimod var der fokus på øjehånd- koordination i forskellige variationer.

Positiv feedback fra voksne og kammerater:

Børnene var gode til at heppe på hinanden og motiverer hinanden. De voksne var med til at guide og holde motivationen højt.

Positiv Selvopfattelse: 

Får ros af de voksne og af sine kammerater giver følelsen af at udvikle sig og være god til noget og dermed får man en positiv selvopfattelse.

Flere erfaringer og indtryk nysgerrighed:

Flere erfaringer føre til nysgerrighed inden for den givende aktivitet. Hvis man opnår gode erfaringer, giver det lysten til at udforske videre på aktiviteten, modsat hvis man opnår dårlige erfaringer kan man have svært ved at turde begive sig ud i det en anden gang.

 

Afrunding

Dette spil giver mulighed for et stort socialt rum på flere måder. Når man står og venter på sin tur kan man interagere med de andre eller heppe på den som er i gang. Dette er med til at fremme dannelsen hos individet. Den store variation og kreativitet i spillet styrker hånd-øje koordinationen da der er mange forskellige remedier som kan tages i brug. Variationen giver også en større chance for at flere kan få en succesoplevelse i løbet af spillet og dermed en bevægelsesglæde og motivation for at udforske diverse elementer.

 
puce18-sb02