NATURTERAPI I DAGTILBUD
Puce17-Nu01
Gr. 1 – Lars Olsen, Camilla Kjær, Lonnie Olsen & Nina Saabye

Vi har i vores arbejde med natur og udeliv i dagtilbud, set en tendens til at naturen i høj grad bliver præsenteret som et rum, der indbyder til voksenstyret naturvidenskabelige undersøgelser. På baggrund af denne oplevelse ønsker vi at udvide børnenes naturforståelse, ved at også at præsentere naturen som et terapeutisk rum, der tager afsæt børnenes egne perspektiver.
NATURTERAPI
Vi har specifikt taget afsæt i Lasse Thomas Edlevs teori om den naturterapeutiske tilgang, som indeholder fire forskellige måder at møde naturen på: den rationelle tilgang, den sanselige tilgang, den berørende tilgang og den hengivende tilgang. (Edlev 2019:59)

Den rationelle tilgang: ser naturen ud fra naturvidenskabeligt synspunkt og opmærksomheden vendes ned i den fysiske virkelighed.
Den sanselige tilgang: bygger på at opleve naturen gennem sin krop og opmærksomheden vendes ud mod naturens rytmer og liv.
Den berørende tilgang: har fokus på de følelser, tanker og fantasier naturen vækker i en selv og opmærksomheden rettes indad.
Den hengivne tilgang: har fokus på ren væren i naturen, hvor tid, sted, tanker og følelser glemmes og opmærksomheden rettes mod det store hele. (Edlev 2019: 59-65)

DEN PÆDAGOGISKE AKTIVITET
Med afsæt i Edlev´s teori om naturterapi har vi udarbejdet en pædagogiske aktivitet, der bevæger sig i alle de fire måder at møde naturen på. Aktiviteten foregår under en tur i skoven og er inddelt i tre del aktiviteter. En opmærksomhedsøvelse, en sansetur og en afsluttende opmærksomhedsøvelse. Den første opmærksomhedsøvelse, har som fokus at møde naturen gennem den berørende og hengivende tilgang. Børnene ligger i skovbunden og der laves en guidet meditation. Meditationen er i dette tilfælde en historie om træerne. Uddrag fra meditationen:
“Hej dejlige ven. Vi skal til et fantasiland og besøge grantræerne……. Du kan ligge og lytte til grantræerne. Måske kan du forstå noget af det de siger. Måske fortæller grantræerne dig hvordan de har det. Om de er glade, kede af det eller sure. Om lidt skal du lege i grantræernes land…..” Meditationen taler til børnenes følelser ved at spejle og tillægge træerne følelser. Med dette ønsker vi at støtte børnene til at rette deres opmærksomhed indad mod deres eget følelsesliv og skabe et rum til væren i naturen, uden krav.
Den mellemliggende sansetur, har fokus på at møde naturen gennem den rationelle og sanselige tilgang. Børnene bevæger sig i skoven som de har lyst og undersøger forskellige naturmaterialer de finder. Her følger vi børnenes spor og støtter dem til at finde og undersøge, ved at stille undrende spørgsmål, vise nysgerrighed og engagere os i hvad børnene finder. Derudover opfordre vi børnene til at mærke og sanse naturmaterialerne på forskellig vis: på kinden, på håndryggen og spørge ind til hvordan det føles. Med den afsluttende opmærksomhedsøvelse mødes naturen gennem den hengivende tilgang. Øvelsen foregår i stilhed og bruges til at bearbejde turens sanseindtryk.

LITTERATURLISTE
Edlev, L.T. (2019) Naturterapi – oplev naturen og styrk livet. Gyldendal
puce17-nu01
puce17-nu01
puce17-nu01