Indledning

Vi vil gennem denne aktivitet og bidrag til seminardagen opnå en formidling om, hvordan man i hverdagen kan være mere skånsom ved vores natur. Sætte fokus på hvorfor dette er vigtigt og hvad det betyder for os at have fokus på det. Vi vil samtidig inddrage vores målgruppe i vores oplæg ved en smagstest, for se om de kan smage forskel på økologiske/ikke økologiske varer og åbne en dialog omkring dette og dermed gøre dem mere bevidste om deres valg i hverdagen.

Økologisk smagstest

Grupperne for tildelt et ark hvor der er et afkrydsningsfelt ud fra nogle produkter de skal smage. Der skal f.eks. være to mælk fra samme mejeri af samme type. Disse tildækkes og får enten mærket 1 eller 2 som der er angivet på det svarark deltagerne har fået udleveret. Herefter smages der på de 2 produkter hvorefter deltagerne skal sætte kryds ud for det produkt de tænker er økologisk. Samtidigt fokuseres der på at stimuleres deltagernes sanser, såsom smagssansen, lugtesansen, taktil samt synsanen. Disse sanser skal bringes i spil og vi giver deltagerne mulighed for at benytte og være opmærksom på netop disse sanser. Ved at aktiviteten gøres til en konkurrence, bliver det til en legende tilgang til at formidle af et vigtigt budskab i forlængelse af FNs verdensmål. FNs verdensmål

Derefter åbnes der en dialog om hvorfor de respektive synes at enten produkt 1 eller 2 er økologisk. Dette fortsætter med de resterende produkter. Det er yderst vigtigt, for at få et mere retvisende resultat, at produkterne er præcis de samme dog bortset fra om det er økologisk eller ej. Dette betyder at f.eks. syltetøjet skal være fra samme fabrikant og smag. Til testen skal der bruges glas, skeer og evt. små tallerkner, dette vil vi opfordre til at være i bæredygtige materialer. Alle deltagere skal ydermere have en kop med vand for at skylle smagen væk fra det foregående produkt. Til sidst tælles der sammen og der findes en vinder af konkurrencen, hvem har fået flest rigtige. Denne gruppe tildeles en præmie.

Målgruppen.

Vi tænker at det vil give mening for børn i alderen 14-18 år. Dog er dette noget man kan tilpasse så det kan passe til alle slags målgrupper man skal dog bare skrue enten op eller ned for formidlingen og forventningerne

SMTTE-Model.

SMTTE-MODEL af Frode Boye Andersen, 2005

Sammenhæng:

Aktiviteten foregår i et klasselokale, hvor deltagerne er studerende og pædagogerne er formidlere. Gennem aktiviteten får vi mulighed for at formidle bæredygtighed, og hvad det gør ved vores natur, hvis vi ikke har fokus på bæredygtighed.

Målgruppen inddrages ved at skulle smage på forskellige produkter som både er økologiske og ikke økologiske. Samtidig får målgruppen muligheden for at tage stilling til om de kan smage forskel på produkterne, og om målgruppen køber økologisk eller ikke og hvorfor?

Mål:

At skabe fokus på verdens At skabe en større viden indenfor økologi og bæredygtighed og gøre målgruppen mere bevidst om deres fremtidige køb af produkter, med udgangspunkt i FNs verdensmål nr. 15. FNs verdensmål Målet i denne aktivitet er også at målgruppen får arbejde med deres sanser og mærke på egen krop ved hjælp af deres smag og syn.

Tiltag:

For at opnå målet skal formidlingen og aktiviteten udføres.

Tegn:

At målgruppen er engageret, og indgår i diskussionerne der kommer ud af aktiviteten.

 

Evaluering:

Til sidst vil det være plads til evaluering hvor målgruppen får tid til at begrunde hvad det har været godt og lærerigt og hvad man kunne gøre anderledes en anden gang.

 

Kilder: SMTTE modellen, Frode Boye Andersen 2005.

FN’s Verdensmål, https://www.verdensmaalene.dk/maal/15

Leg og læring, Stig Broström 2002.

 

GRUPPE 4 PUCF17-NU02 Natur & Udeliv

Michelle Rebenstorf, Anna Cecilia Nathalie Ström, Sofia Knuth Christensen og Frank Kørvel
pucf17-nu02