Pladebold

I pladebold spilles der med en håndboldlignende bold på en basketballbane (ca. 8-10 meter i bredden og 20 meter i længden), med ét net i hver ende. To hold af 4-6 spillere, dyster mod hinanden. Der kan spilles på flere baner samtidig, afhængig af hallens/gården størrelse. Et hold scorer ved at kaste bolden op på basketball-pladen og hvis en medspiller fra samme hold griber bolden, får dette hold et point. Hvis bolden rammer jorden, ikke rammer pladen eller gribes af en modstander modtages der ikke point og der spilles videre.

Pladebold er en høj intensitets aktivitet, hvor der bliver arbejdet på et højt intensitetsniveau over længere tid ad gangen. Deltagerne spiller 3 minutter, herefter en lille pause, hvorefter de spiller 3 minutter igen. Inden selve spillet går i gang, har vi planlagt lidt opvarmningsøvelser. 

Aktiviteten faciliteres gennem det deduktive princip. Dette kommer til udtryk ved, at vi som gruppe formidler hvilke rammer og regler der er fastsat i aktiviteten, og der vil være minimal medbestemmelse fra deltagernes side.

Teorien bag

Jeg ved godt, at det er sundt at bevæge sig, men hvorfor skal jeg deltage i lige netop jeres aktivitet?” 

Det kan vi godt forstå, at du tænker, men måske dette kan overbevise dig om, at det at bevæge sig ikke bare er at bevæge sig. 

Studier viser, at øget fysisk aktivitet hos børn har en direkte sammenhæng med mental sundhed og trivsel. Den fysiske aktivitets omfang og intensitet af bevægelse er afgørende for fysiologiske og neurale mekanismer. Dette er med til at øge den mentale sundhed og trivsel, da det forbedrer den kognitive funktion. Samtidig er den fysiske aktivitets indhold, formål og det sociale miljø omkring aktiviteten afgørende for de social relationer, oplevelsen af kompetence og medbestemmelse. Disse faktorer er altså vigtige for de sociale og emotionelle aspekter ved trivsel og motivation.

Relationer er vigtige for både trivsel og læring og på baggrund af det sociale læringsperspektiv i Mosers blomst, har vi haft fokus på kroppen og dens betydning i samspil med andre mennesker. Det sociale læringsperspektiv sætter fokus på, hvordan vores krop relaterer sig til andre i sociale fællesskaber, gennem udvikling af social kompetence. Det gælder om at kunne indgå i fællesskaber på en accepteret og ansvarlig måde i forhold til det pågældende fællesskabs normer og værdier.

Målgruppebeskrivelse og læringsforudsætninger

Men jeg har aldrig spillet boldspil før, kan jeg så godt deltage i Pladebold

Ork ja! I teorien kan legen tilpasses til de fleste målgrupper og til seminardagen har vi taget udgangspunkt i voksne, som kommer med forskellige motoriske færdigheder og koordinationsevner. Vi har en forventning om at se, at deltagerne bliver udfordret i forhold til deres kondition og udholdenhed.

Det emotionelle og følelsesmæssige aspekt af legen er for os et vigtigt område og muligvis nøglen til aktiv deltagelse og åbenlys glæde undervejs. Så selvom det gælder om at vinde, så ser vi det som en succes, hvis vores deltagere er blevet udfordret fysisk og har haft det sjovt både på og udenfor banen.

Vores mål er, at skabe en fællesskabsfølelse på de respektive hold. Der vil blive tid til at lave et holdnavn, et kampråb og lægge strategi, hvor alle deltagere kan byde ind med deres ideer og tanker.

Vi glæder os til at se dig til Seminardagen 🙂

Video af Pladebold: Seminardag

 
pucf20-sb01