Regnbue plejehjem

Målgruppen for vores aktivitet er beboere, samt personale på det plejehjem med LGBT+-profil, hvor vi har været ude og lave feltarbejde. På plejehjemmets hjemmeside står følgende Plejehjemmets profil er LGBT+, hvilket betyder, at vi har særligt fokus på bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner+, men alle beboere er selvfølgelig velkomne.

På plejehjemmet oplevede vi at der blev lagt vægt på alles ret til at være sig selv og blive mødt med anerkendelse og accept, samtidig med at profilen og medarbejdere lagde vægt på forskellighederne.
Vi observerede blandt andet “Regnbue-stunden” – et ugentligt arrangement på 75 minutter, henvendt til beboere der identificerer sig under kategorien LGBT+. Personer der ikke identificerer sig som værende under denne kategori, må ikke deltage i stunden.

Foto; Fra regnbuestunden, hvor deltagerne samtalede ud fra billeder

Målet med vores aktivitet er at dele viden, nedbryde fordomme og skabe et fællesskab for beboerne på plejehjemmet på tværs af kategorier. At motivere til at beboere og personale får øje på alt det de har til fælles, og ikke alt det der adskiller dem. 

På plejehjemmet er beboerne opdelt i små bo-grupper på 11-13 beboere. Vi forestiller os, at lave aktiviteten i disse små grupper og at nogle af beboerne har brug for støtte af enten en medarbejder eller pårørende. Desuden er alle medarbejdere velkomne til at deltage. De fysiske rammer for aktiviteten kunne afholdes i opholdsrum/stuer men ingen specifikke krav. Ligeledes skal der printes billeder ud som efterfølgende skal lamineres til selve aktiviteten.

 

Aktiviteten

Vi vil vise nogle forskellige billeder og tale med beboerne om hvad de ser på billederne. Vi vil være tovholder på de samtaler disse billeder igangsætter og forsøge, at gøre det tydeligt hvad beboerne har til fælles på tværs af seksuelle præferencer. Billederne vi vælger at præsentere kan f. eks illustrere seksualitet, religion, sport, kongehuset, dyr, natur, kunst, forskellige boligformer, rejser og diverse familiekonstellationer. Billederne skal skabe samtaler om de forskellige liv beboerne har levet, samtaler som vil gøre alt det de har tilfælles tydeligt, men som måske også kan give en større forståelse for og accept af diversiteten blandt både beboere og personale.   

 

Faglige og didaktiske overvejelser

Vores valgfag “kulturmøde og interkulturalitet” har lært os nogle teoretiske begreber om kultur. 

Vi tager udgangspunkt i en multikulturel pædagogik, hvor fokus er på lighed mellem kulturelle ståsteder og skabelsen af fælles kulturel viden (samarbejdet med forskellige kulturelle positioner på vej mod en kulturel mangfoldighed). 

Ved at præsentere deltagerne for de forskellige billeder gør vi brug af indholdsintegration, da vi inddrager noget som repræsenterer en kulturel mangfoldighed.

Vores didaktiske overvejelser tager udgangspunkt i at øge målgruppens bevidsthed om egen position ud fra egne erfaringer, samt hvordan man kan acceptere forskelligheder, ud fra at se forskelligheder som en kompetence. 

 

Mette, Joy, Saramarie og Sofie 

 
puce20-ki03