Mål og rammer:


Indledning:
Vi har interesseret os for hooliganisme og i den forbindelse har vi udarbejdet et tiltag til forebyggelse af vold i fodboldsammenhænge. Vi vil herunder beskrive hvilke tanker vi har gjort os i forhold til selve tiltaget. Tværprofessionelt har vi valgt at lave en invitation til alle storkøbenhavns fritids- og ungdomsklubber om at deltage i konkurrencen. Med henblik på at nå ud til så mange unge som muligt for at skabe grund for dialogen omkring god fankultur samt at få flere særligt udsatte unge til at føle sig som en del af et større fællesskab.

  • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag:

Målet er at få folk til at bidrage til den gode fankultur ved at skabe deres egen holdtrøje med et ‘’anti vold’’ tema. Meningen er så, at der bliver udvalgt en t-shirt som fodboldholdet eventuelt kan spille med for at sende et godt budskab med vores t-shirts. Når de unge er deltagende i dette tiltag vil vi som pædagoger indgå i dialog med dem omkring, hvad god fankultur er for dem, om de selv spiller fodbold eller har andre interesser på den måde kan vi som socialpædagoger være med til at forebygge hooliganisme ved at indfange de unge som er i risiko for at kunne ende i miljøer  hvor hooliganismen er den dominerende faktor.

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe:

12-18 år

  • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til):

Der er ikke begrænsede pladser, alle kan være med. Det vil også være muligt at sende sit bidrag online hvis man er bedre til at designe på en computer.

  • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?:

Som udgangspunkt kommer det til at foregå før kampstart ved og omkring stadion i fanområderne, så de fysiske rammer kræver kun nogle borde, t-shirts og redskaber til design fx. computer hvis man vil give sig i kast med et grafisk design, ellers er der papir, blyanter og tuscher.

Indhold:

  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget:

Man får muligheden for at skabe sin egen t-shirt og være med i en konkurrence om at få sin t-shirt udvalgt til at være spillertrøjerne i en fodboldkamp. Man kan enten vælge at tegne på vores t-shirt skabeloner ved stadion eller sende sin bidrag ind online hvis man er mere til grafisk design online.

  • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

    Didaktisk model:

Læringsforudsætninger:
Forståelse af god fankultur, inddragelse i fællesskabet og kreativitet 

Rammefaktorer:
Stadions fanområde med støtte fra pædagogisk personale eller derhjemme ved computeren.

Mål:
Border, tegneredskaber og t-shirts. Målet er at skabe fællesskab og give folk en mulighed for at bidrage til den gode stemning på stadion.

Indhold: Man skal designe sin egen t-shirt med temaet, ‘’anti vold’’.

Læreprocesser: Vi håber at se en positiv oplevelse med de deltagende i vores aktivitet.

Vurdering: Vurderingen kommer når aktiviteten er udført.

 

 

Gruppe 3 / Emilie Gleerup, Nana-Margrethe Hansen og Marij Karlsson
pucf21-ki01