Aktiviteten

Vores aktivitet omhandler ler. Aktiviteten er en sanselig oplevelse hvor både motorik, fantasi og fællesskab kan komme i spil. Det handler om at bruge indtryk til at skabe et udtryk. Man kan udvikle aktiviteten ved forskellige former for indtryk.

I denne udgave vil vi lave nogle ”speed” øvelser i leret. Øvelserne vil først være at de deltagende skal forme nogle dyr. Disse dyr vil blive givet uden videre varsel, og de deltagende vil have 2 minutter til at forme et dyr i leret. Formålet med ikke at give varsel er, at de deltagende ikke kan nå at se hvordan de andre gør, og derved må skabe deres eget personlige udtryk af det indtryk de har af dyret. Vi vil give 3 forskellige dyr.

Vi vil efterfølgende give deltagerne bind for øjnene, hvor de her får et nyt dyr de skal forme i leret. Formålet ved at give dem bind for øjnene, er at skærpe deres øvrige sanser og her se hvilket udtryk det giver når de ikke kan se hvad de har formet.

Vi vil afsluttende sætte de deltagende sammen to og to hvor de her skal samarbejde med at forme et dyr. Formålet med dette er at de skal finde et fælles tredje i henhold til deres individuelle indtryk og i fællesskab skabe et udtryk.

Materialeliste

  • Ler
  • Stof til at give bind for øjnene

Leg, fantasi og skabende proces

 

Det vi håber på vil ske når vi giver vores medstuderende vores ler opgave er at de inden for de rammer vi sætter, vil opleve, at de får et indtryk som er helt ærligt og helt deres eget og hvorved de vil forme deres eget udtryk. Og at det vil vise os og dem at Malcolm Ross teori om æstetiske læreprocesser holder stik i praksis

Det er vigtigt at understrege at der ikke er helt frie rammer for hvad de må lave, vi vælger et tema og derfra er der fri fantasi.

Om den skabende process har Malcolm Ross lavet en model der ser sådan ud

 

Ross mener at kreativ udvikling og skabende processer altid starter med leg, da leg er frivillig og lystbetonet.
Dette vil op mod virkeligheden skabe en impuls hos barnet/brugeren og komme til udtryk gennem:

  • Sansning
  • Media
  • Håndværk
  • Fantasi

Der er som sådan ikke grænser eller en lige linje her, det kan sagtens være at fantasien måske kommer først eller
håndværk altså en fluiditet som i kreativitet styret af en impuls/indtryk der vil lede til et udtryk.

“Konteksten for den kreative proces hos barnet er legen. Det, der sætter den i gang, er et møde med omgivelserne.
Det sætter gang i en impuls. Impulsen sætter gang i fantasien og giver anledning til en følelse, en ide eller en
forestilling, og det skaber et udtryksbehov, som kræver et medium, således at ideen kan blive til gestaltet form”
(Austring og Sørensen, 2006)

CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H