Skab dig selv! – En aktivitet som omhandler at se og forstå sig selv.

Mål og rammer

Med denne aktivitet har vi haft til formål at arbejde med at børnene skal lære at se og kende sig selv, da dette er et vigtigt redskab for at kunne forstå omverdenen. Samtidig var vi også ret betagede af at arbejde med genbrugsmaterialer og temaet skønne fejl, da det lægger op til rigtig mange spændene processer og læringsforløb. Baggrunden for alt dette kommer sig af, at vi generelt oplever at majoriteten af børn har, eller kan have svært ved at erkende og forstå andres behov og følelser. Dette er også derfor vi ønsker at sætte fokus på selverkendelse og selvbevidsthed ved hjælp af denne aktivitet.

Vi satte os et overordnet mål som lyder at skabe selverkendelse, bevidsthed om sig selv og acceptere skønne fejl. For at konkretisere det lidt nærmere har vi også haft nogle konkrete delmål, som skulle bane vej for at nærme sig det overordnede mål.

De konkrete delmål lyder således at

  • Vi gerne vil gå efter at de opnår en form for selverkendelse. At de kan se og kende sig selv, for at få et bredere syn på sig selv og for at kunne forstå omverdenen (Den store danske, 2009).
  • At gøre op med ´køb og smid væk-kultur´. Derfor har vi valgt at anvende genbrugsmaterialer til at skabe et tredimensionelt selvportræt. Yderligere bestræbes der efter at intet af det papir vi bruger, bliver smidt ud og at vi anerkender ´skønne fejl´.
  • At skabe en proces fra det todimensionelle til det tredimensionelle.

 

Målgruppen for denne aktivitet har været børn i mellemgruppen, som alle har en alder på 4 år. Det har vi valgt fordi vi mener det er en god alder ift. at udforske selverkendelse og det at kunne udtrykke og forstå sig selv. Aktiviteten kan dog også oversættes og justeres, så den passer til andre målgrupper.

Vi havde 7 børn med i aktiviteten, men for at opnå de bedste resultater af stemthed, tegnede børnene deres tegninger i mindre hold af to. Vi valgte bevidst ikke at sætte alt for mange rammer for aktiviteten, da vi gerne ville have mulighed for at kunne ændre på den løbende. Overordnet var de eneste rammer at børnene fik ét stykke papir og at de skulle tegne sig selv. Derudover var det helt op til dem selv hvordan de valgte at se og tegne sig selv, hvilke tuscher, blyanter, farveblyanter osv. de brugte. Yderligere var de også selv med til at vælge genbrugsmaterialer, som de ville bruge til deres andet selvportræt.

 

Indhold

Vores rolle som pædagog er at være igangsætter og gå foran, for efterfølgende at gå ved siden af og fungere som støtte alt efter behov. Vi kommer ikke til at påpege fejl og mangler, da vi netop ikke har et facit for hvordan resultatet skal se ud. Undervejs forventer vi af os selv, løbende at kunne skabe flow og stemthed, for at sikre os at børnene får størst muligt udbytte af vores aktivitet.

 

Overordnet set har vi brugt SMTTE – modellen som baggrund for udvikling af vores aktivitet, men mere konkret tager den udgangspunkt og inspiration i Malcolm Ross´ model den skabende proces (Sørensen & Austring, 2006, s. 149)

  • Opvarming: Vi startede med at sidde i en rundkreds og lave nogle øvelser med ansigtet, for at varme ansigtsmuskulaturen op og få lidt gang i børnene. Dette er mest til for at få skabt en god stemning og et rart miljø for børnene at udtrykke sig i.
  • Impuls/indtryk: Vi viste her et selvportræt som vi har tegnet på forhånd og snakker om hvad man måske kan lægge mærke til når man kigger sig selv i spejlet.
  • Æstetisk Udtryk: Børnene fik muligheden for at tegne sig selv, imens de kigger i spejlet. Vi havde sørget for at der var papir, blyant, tusch og farveblyanter til rådighed.
  • Impuls/Nyt indtryk: Her talte vi om hvad børnene har fået tegnet. Hvad lagde børnene selv mærke til da de tegnede sig selv, opdagede de en øjenfarve? hvilken frisure har de? osv.
  • Nyt æstetisk udtryk: Her skabte vi et nyt tredimensionelt selvportræt ved brug af genbrugsmaterialer fra et Remida rum, som den pågældende institution har til rådighed (remida.dk).
  • Vi evaluererede løbende, ved at snakke med børnene om hvordan de oplever aktiviteten og om der er småting der skulle justeres. Dette var der især plads til fordi vi valgte ikke at have en alt for fast rammesætning, men nærmere en mere ”løs” rammesætning, hvor der netop er plads til justeringer.

 

 

 

 

Dette indlæg og aktivitet er udarbejdet af Niklas Løvstad Biermann og Lucas Ring Danielsen.

 

 

Litteratur

Bøger:

Sørensen, C. M. & Austring, B. (2006). Æstetik og Læring – Grundbog om æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels Forlag.

 

Web:

Remida – Center for kreativt genbrug. Lokaliseret d. 19. oktober 2021 på

www.remida.dk

Jørgen Mejer (2009). Lokaliseret d. 19. oktober 2021 på

https://denstoredanske.lex.dk/selverkendelse
puce19-ku03s