Slåskultur lægger op til “den gode slåskamp”, hvor man ikke gør skade på hinanden, men lære at respektere og forstå hinandens grænser. Det handler ikke om at forbedre de forskellige sparketeknikker eller udøve vold, men om en bevægelseshandling som kan være med til at udvikle personligheden.

For børnene kan det have stor betydning for deres selvforståelse. Det kan derved styrke deres identitet. For pigerne gavner det også at lære slåskampens principper at kende, og ligesom drengene, opdager de der, deres egen styrke, deres reaktionsevne og deres fysiske “gåpåmod”. Børnene lærer gennem slåskulturen at finde deres plads i børnegruppens hierarki. 

Grovmotoriske færdigheder:

Det er vigtigt at vi får styrket børnenes grovmotoriske færdigheder, her er den gode slåskamp et godt værktøj til at forberede denne færdighed. Der er et stigende antal børn med grovmotoriske vanskeligheder, det er derfor vigtigt at vi, som pædagoger, finder aktiviteter som børnene finder sjove, kan relatere til og som ubevidst er med til at øve dem i færdigheder de har vanskeligheder med, som de så senere kan få automatiseret.

Taktilsansen og kropsbevidstheden

Det er vigtigt at man som barn får lov til at udvikle sin taktilsans, da børnene gennem berøring af verden bliver bevidste om deres egen krop og dermed får en forståelse for kroppen og verden. Med kropsbevidstheden lærer barnet at sætte grænser. At have en god kropsbevidsthed er vigtigt for vores evne til at beherske forskellige bevægelser, at indgå i meningsfulde fællesskaber, samt forstå hvordan vores krop fungerer” (Berg og Borre, s. 85). Handling og tankevirksomhed kombineres, når man udfolder sig fysisk. Igennem slåskultur får børnene en bedre forståelse for hvad det er der gør ondt eller det er føles ubehageligt. De kan derfor lære gennem slåskultur at sætte grænser overfor andre og sige fra.

Aktivitet

Målet med aktiviteten er at vise børnene, at man kan slås for sjov. Vi har prøvet at opsætte en aktivitet som er sjov, relaterende til børnene, inkluderende og kan være med til at skabe gode relationer. Vi har lavet en aktivitet hvor, at børnene skal gå på ninja-skole. Igennem en historie om ninja eleverne, skal børnene udføre en række øvelser som derefter udleves i “den gode slåskamp”.
Aktiviteten starter med, at man stiller sig i en række efter højde, hvorefter vi sætter grupperne sammen. I stilles på to rækker overfor din partner. Der vil blive læst en historie op der fortæller jer hvad i skal gøre for at gennemføre aktiviteten.

 

Berg, H. E og Borre, N. (2015). Kropsbevidsthed og alle de andre krops-hvad-for-noget? I:Bevægelse og idræt – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Frederiksberg C. Frydenlund.
CPE16o-SB15