Vi har i forbindelse med vores VK-forløb, udarbejdet en aktivitet, som har fokus på kreativitet, fantasi og innovation. Vores valgte målgruppe er dagtilbud, helt specifikt børnehavebørn i alderen 3-6 år. Deltagerantallet til vores aktivitet varierer ud fra antallet af voksne, men ca. 5 børn pr. voksen. Aktiviteten skal helst udføres indendørs eller i et værksted, således at der ikke vil være for mange forstyrrende elementer.

Vores mål er at styrke børnenes kreative evner og kompetencer med fokus på temaet natur.

Dertil har vi også et ønske om at styrke børnenes viden og erfaringer indenfor naturen, gennem oplevelser. Dette har vi bl.a. gjort ved at børnene selv har været med til forberedelserne af aktiviteten, hertil indsamlingen af naturmaterialerne. Børnene har derfor både haft medbestemmelse og indflydelse på aktiviteten og materialerne, helt fra start af.

Vores pædagogisk rolle er vigtig ift. At støtte op om børnene i at stille opgaver der kan inspirere børnene til at udforske og give dem en større mulighed for at kunne eksperimenter uden at fastlægge nogle faste regler, men at få det udført i nogle pædagogiske rammer. Her vil vi give børnene muligheden for, at være opfindsomme og fantasirige.

Vi har også fået inspiration fra professoren Lars Geer Hammershøj som har, i sin forskning i kreativitet og innovation, undersøgt at kreativitet er en evne og kompetence i sig selv, dvs. at kreativiteten er en form for dannelseselement som kan udfordres og udvikles. Som Hammershøj også mener at dannelse og kreativitet ikke er medfødte evner eller kompetencer, men at det er noget som man skal prøve og indlærer for at finde nogle alternative muligheder ved, at tænke kreativt og innovativt.

 

Redskaber til aktiviteten:

Limpistol

Tændstikker

Plastikøjne

Piberenser

Syl (skruetrækker kan også bruges)

Garn/stof

Tuscher

Naturmaterialer:

Hvad børnene nu finder i naturen 😉

For eksempel kastanjer, agern, grankogler, blade, grene mm.

 

Hvad sker der i aktiviteten?

Børnene og den voksne samles om et bord, hvorpå redskaber og materialer er blevet stillet frem og gjort klar til aktiviteten. Den voksne har på forhånd forberedt og lavet nogle enkelte dyr som inspiration til dem der skulle have behov for det. Aktiviteten starter med en fælles dialog om hvad der skal ske. Her vil børnene blive introduceret for hvordan de skal bruge limpistolerne og de resterende redskaber. Børnene vil nu selv få mulighed for at eksperimentere og udfolde deres kreative ideer til dyr af naturmaterialer. Den voksnes rolle er at støtte op om børnenes ideer og tanker undervejs og yde den hjælp, som børnene eventuelt skulle have brug for undervejs. Derudover er det kun den voksne, som sidder med sylen (skruetrækkeren) og laver huller i kastanjerne. Når børnene er færdige med at lave deres egne dyr, så vil nogle af dyrene blive udstillet i børnehaven, hvor de resterende dyr vil kunne blive brugt i leg.

 

Malcolm Ross´ model – Den skabende proces:

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Malcolm Ross´ model – Den skabende proces, hvor børnene starter med og få impulser ud af de forskellige naturmaterialer og redskaber, de har fået til rådighed over, som de kan bruge til at lave deres dyr ud af. I selve processen med at lave dyr, vil man også kunne se de grønne impulser komme i spil, altså håndværk, fantasi og sansning. Undervejs i aktiviteten vil der også være mulighed for at børnene kan få inspiration ud af billeder og videoer af forskellige dyr, og det er her at media kommer i spil. Når alle de grønne impulser har været i spil, så er det her at legen vil kunne komme i kraft. Det er netop her at børnene får muligheden for at opnå nogle nye færdigheder, men det er også her at de får muligheden for at eksperimentere med aktiviteten.

 

Litteratur:

Henvisning til både 13.7 Kreativitet og innovationsforskning og Legen og 13.8 den skabende proces

Mathiesen, F og Hauer, H. (2005). Krammepapegøjer – pædagogisk praksis, som inddrager kunstneriske og håndværksmæssige arbejdsprocesser I D. Thore Gravesen (red.) Introduktion til pædagogens grundfaglighed (304-328). Aarhus: Systime profession.

 

Udarbejdet af Line, Bryndis og Zahia (Gruppe 3)
puce19-nu02
puce19-nu02