Ozobotter – med farvekodestafet.

Vi skal lege med robotter. Vi har tænkt os at introducere jer for en robottype, der kan bruges til at skabe aktiviteter som fremmer forskellige læringsprocesser. Den aktivitet vi har forberedt, er et eksempel på, hvordan man kan kombinere kreative udtryksformer, medier og digital kultur samt bevægelse.

I løbet af de 20 min, vil vi først gennemgå en model som kan give bedre teknologiforståelse. Derefter vil i, i grupper, skulle prøve ozobotter som kan give indblik i, hvordan en robot kan programmeres på en sådan måde, at den kan bruge i pædagogisk praksis. Til sidst vil vi i fællesskab diskutere/reflektere over, hvordan man kan bruge ozobotter på en anden måde end den introducerede, og hvordan de vil kunne bruges i de forskellige specialiseringer.

For at give jer et indblik i hvilke didaktikker vi har beskæftiget os med på Medie og digital kultur, vil vi gennemgå TEKU-modellen. For at skabe en større forståelse for begrebet Teknologiforståelse og TEKU-modellen, vil vi implementere dagens aktivitet (ozobotter) i modellen.

TEKU-modellen

Et redskab der skal få det pædagogiske personale til at forholde sig aktivt og analytisk til anvendelsen af teknologier i den daglige pædagogiske praksis. Modellen skal også være med til at sørge for, at al fokus ikke bliver lagt på teknologien og dermed overskygger fagligheden, der ændres i takt med at teknologien udvikles. Modellen kan også forstås som en frigørelsesproces, der skal give pædagogerne magt over eget arbejdsliv. TEKU-modellen er tænkt som et fundament for et nyt fagsprog, der skal gøre pædagogerne i stand til at analysere, hvordan teknologierne påvirker det professionelle arbejde og hvordan dette kan præciseres gennem begrebet teknologiforståelse. (Brok, 2015)

Teknologi: Nyt og designet artefakt. Når modellen er lært i helhed, har man lært at se på hvilken som helst teknologi som var den ny og ukendt.

Engagement: Følger teknologien ud i verden, hvor den bliver engageret i praksis. Teknologien viser altså her sin betydning i mødet med professionen.

Kompleksitet: Følger teknologiens komplekse veje, hvor dens betydning er knyttet til politiske og organisatoriske interesser, der er på spil i professionsfeltet.

Udvikling: Teknologiens betydning for udviklingen af professionsfagligheden. (Brok, 2015)

 

Litteratur:

Brok, C. H. (2015). U press.

 

Gruppe: SO3

Daniel Gabét Granfors 202163474

Casper Werther paed175415

Nicolas Worm paed175646
puce17-md01
puce17-md01