Stop motion gør det muligt at vække objekter til live! Stop motion studio går ud på tage billeder med sin telefon eller tablet, Gennem hundredevis af billeder kan man skabe en fortælling/en film hvor objekter eller personer bevæger sig en lille smule i hvert enkelt billede. Appen gør det også muligt at tilføje lyd.

Stop motion studio er en app man kan hente til sin telefon eller tablet. Appen kan bruges af både børn og voksne.

Materialer

Materialer der er nødvendige for at skabe en stopmotion film er en iPad, et stativ og appen Stop-motion Studio. Man kan også bruge lego, billeder og andre faste materialer som figurer. 

Beskrivelse af aktivitet

Vi skal lave en stop-motion film, der er en flyttefilm, som består af en række billeder, fordi at de figurer der optræder i filmen flytter sig fra billede til billede. Efterfølgende kan der optages/lægges lyd som der passer til filmen. Filmen skal derefter redigeres i et program, hvor man kan flette lyd og video sammen.

Faglige begrundelser

Gemmen billeder og film kan man skabe sin egen fortælling. Gennem fortælling kan man lære meget. Vi har gennem vores afprøvninger lavet en aktivitet med en gruppe unge med udviklingshæmning hvor de fleste ligger inden for autismespektret. De unge går i en specialklub sammen. Denne gruppe unge har grundet deres udviklingshæmning og diagnose svært ved at begå sig i sociale sammenhæng. Når de unge bruger de sociale medier, har de endnu sværere ved at begå sig socialt. Kommunikationen om og til hinanden går ofte galt, hvor der bliver talt grimt til hinanden og nogle af de unge bliver hængt ud og mobbet.

Vores afprøvninger gik ud på at sætte fokus på følelser, grimt sprog og mobning. Vi havde selv lavet en stop motion film til de unge hvor hovedpersonen blev skrevet grimt til og mobbet på et socialt medie. Hovedpersonen følelser bliver sat i fokus da han bliver meget ked af det og vred, han reagerer ved selv at begynde at mobbe en anden personen der reagere på samme måde. Hovedpersonens følelser bliver vist både verbalt og nonverbalt.
Vi spørger herefter de unge om de har oplevet noget lignende og hvordan dette fik dem til at føle. Herefter skal de unge lave en stop motion film hvor de skal have fokus på hvad de selv har modtaget af grimme beskeder og hvad det fik dem til at føle.
Denne aktivitet skal give de unge en forståelse for, at det de skriver på de sociale medier kan have store følelsesmæssige konsekvenser for modtageren.

Refleksion over aktivitet

Ideen til stopmotion som aktivitet kom på baggrund af en observation fra en i vores gruppe, der arbejder i en ungdomsklub for mennesker med udviklingshæmning og diverse diagnoser. Her foregår mobning på de sociale medier, altså ansigtsløs kommunikation. Tanken med aktiviteten var at visualisere og spejle borgernes følelser, da borgerne ikke virker til at have en forståelse for hvilken effekt mobning har via sociale medier. Stop-motion kan derudover også hjælpe i dette tilfælde med at sætte fokus på den digitale kultur i klubben, da mobningen kun er blevet observeret på de sociale medier. Denne pædagogiske aktivitet har hjulpet os med at få et indblik i hvad de forskellige borgere tænker og føler omkring deres brug af de sociale medier. Her kan vi som fagpersoner understøtte den digitale dannelse hos de forskellige borgere, hvilket vi som gruppe mente kunne afhjælpe problemet i klubben. Til sidst tilbyder stopmotion som aktivitet og teknologi stor variation i og med man selv kan bestemme hvilket emne der skal sættes fokus på eller hvilken fortælling man vil lave. 

Baki, Patrick og Søren

 
puce19-md01