Vores aktivitet hedder Stop Stop Kast.

Målet er at styrke deltagernes sociale relationer, hvori de også bliver inkluderet i fællesskabet samt at de skal lære at samarbejde og kommunikere under pressede situationer. Endnu et mål er at børn oplever glæde og får anerkendelse i forhold til aktiviteten.

Vores målgruppe retter sig mod skole-fritidsområdet, primært de 9-12-årige, da vores aktivitet er præget af justeringer og tiltag.

I vores aktivitet er det hold mod hold, hvor man dyster mod hinanden for at vinde. Der er 10 deltagere pr. hold, hvor man er 10 mod 10. For at udføre vores aktivitet, som vi ønsker det, så har vi brug for et sted at være, som helst skal være indendørs, så som en indendørs hal/gymnastiksal.
Derudover så kræver det en skumbold, og en højttaler, som kan spille musik højt nok til alle i salen, kan høre det. Desto mere har vi brug for kegler til at sætte banen op i den størrelse, som vi finder tilfredsstillende.

Vores primære aktivitet handler om høvdingebolden/stop dans, og der tilføjes forskellige tiltag.

Starten af aktiviteten handler kun om at spille høvdingebold, efter et par runder med normal høvdingebold, tilføjes stop dans.

Med det menes der, at der sættes en sang på, når sangen stopper, handler det

for de deltagende om at stoppe deres bevægelser helt. Det hold som har bolden,

skal stadig stå stille, men må gerne kaste bolden videre til hinanden

indbyrdes, for at komme i en bedre skyde position. Endnu en tilføjelse ville

være, at når en person i aktiviteten bliver ramt af bolden, så skal vedkommende

bevæge sig hen imod modstanderens ende bagved stregen. Dette betyder, at selvom

en person bliver ramt af bolden, er vedkommende ikke helt færdig i legen.

Vedkommende spiller stadig en rolle i legen, da vedkommende stadig er aktiv

bagved modstanderne, og stadig kan kaste med bolden hvis bolden ender hos

vedkommende.

Begge hold skal også udnævne en høvding hver, som så skal

være deres holds høvding, begge høvdinger har 3 liv og hvor de andre deltagende har 1 liv. Når en person griber bolden fra modstanderen, så bliver den person

som har kastet bolden elimineret, og den første person som blev elimineret fra

sit hold, vil komme tilbage til banen i live. Hvis ikke man har nogen elimineret

på sit hold og man griber bolden fra modstanderen, så sker der ikke noget,

udover at personen som kastede bolden vil blive elimineret og skal gå bag modstandernes

ende bagved stregen.

Holdene bliver fordelt rent tilfældigt, ved hjælp af, at alle som er deltagende står i en cirkel. En person vender ryggen til og dækker sine øjne, mens en anden giver de deltagende et nummer. Når vedkommende er færdig med at dele numre ud til de deltagende, skal vedkommende som står med ryggen til mod de andre fordele holdende ved at sige hvilket tal der enten skal til højre eller venstre. Det er vigtigt for de deltagende at huske hvilket tal de har fået tildelt, så der ikke sker yderligere komplikationer når der bliver tildelt hold.

Vores didaktiske overvejelser bygger på SMITTE-modellen.

Sammenhæng:
Vi har valgt aktiviteten høvdingbold/stop dans hvor alle som er deltagende har en chance for at være inkluderet, til formål at skabe nye relationer på tværs. Vi har i aktiviteten valgt at man med 2 hold dyster mod hinanden hvor man er 10 deltager på hvert hold som går ud på at man i et inkluderet fællesskab skal have det sjovt, men samtidig at kunne udfolde sig og bryde sine grænser.

Løbende i aktiviteten valgte vi at tilføje stop dans og givet deltagerende medbestemmelse hvor de selv måtte finde på et holdnavn og kampråb.

Denne aktivitet har formål i at udvikle og styrke deltagernes trivsel og sociale kompetencer.

Mål:
Formålet med aktiviteten er at styrke deltagernes sociale relationer hvori de også bliver inkluderet i fællesskabet samt at de skal lære samarbejde under pressede situationer. Endnu et mål er at man oplever glæde og får anerkendelse i forhold til aktiviteten.

Tegn:

Vi vil gerne se deltagerne være positive overfor vores aktivitet samt de er aktive og deltagende.

Samtidig vil vi gerne se at deltagerende får nye sociale relationer ud fra samarbejdet der er på et hold. Disse tegn vil vi tydeligt kunne se lykkes når aktiviteten er i gang og slut.


Tiltag:

Ingen bevægelse når musikken stopper

Man må ikke gå med bolden, kun kaste på modstanderholdet


Vi vil under aktiviteten løbende evaluere, ved at holde øje med om vores mål bliver opfyldt. Til sidst vil vi samle vores medstuderende i en rundkreds for at evaluere.

Vi vil spørge dem om, hvad de synes har været godt og skidt? Og hvad vi kunne have gjort anderledes?

 

Udarbejdet af Adel, Asad, Ekin og Fahd

 

 

 
pucf21-sb02