I forbindelse med vores projekt i valgforløbet ’Social Innovation og Entreprenørskab’ har vi i samarbejde med Academic Books Campus Carlsberg, sat os for at hjælpe studerende med lettere (og billigere) adgang til studiebøger! ”Hvordan vil I dog gøre det?”, tænker du nok, men læs bare med og få en introduktion til projektet.

Idé og partner

Vi har alle gået forbi Academic Books i gården på Campus Carlsberg, men blev overraskede over hvor få studerende vi ser i butikken, men endnu mere over at Academic Books faktisk er non-profit. På den måde vil ethvert overskud gå til at sætte prisen ned på studiebøger, hvilket er til glæde for alle studerende! Vores idé blev derfor at skabe incitament for at få flere studerende til at købe deres bøger gennem Academic Books, frem for hos konkurrenterne. Gennem en spørgeundersøgelse blandt 100 studerende, fandt vi blandt andet ud af at 96% ville købe deres bøger hos Academic Books, hvis de var billigere end konkurrenterne.

Vores vurdering var dog at det ikke var nok at lave en kortvarig markedsføringskampagne, for at få studerende til at købe bøger i Academic Books, men at vi tværtimod skulle satse på en stærkere samarbejde mellem Academic Books og Københavns Professionshøjskole. Et sådant samarbejde vil blandt andet sikre at pensumlister for de givne semestre er let tilgængelige på Academic Books’ hjemmeside, så de studerende nemt og enkelt kan se og bestille de bøger de skal bruge. Sideløbende vil vi i samarbejde med KP sørge for at nye studerende, får mulighed for at bestille deres bøger til første semester direkte gennem et link i deres studiestartsmail.

Hvordan?

Gennem samtale og spørgeskemaundersøgelse blandt underviserne, fandt vi ud af at 75% ikke ved hvordan de registrerer deres bogliste/pensumliste hos Academic Books. Dette blev det oplagte sted at starte!

Tidligere har underviserne enten lagt en seddel i butikken, sendt en mail eller givet en mundtlig besked til Academic Books, når de skulle registrere boglister, men vi har skabt en digital løsning hvor underviserne, direkte gennem deres Intranet, kan registrere deres bogliste hos Academic Books! Denne løsning er en ny, digitaliseret, tidsbesparende løsning, som ikke kun gavner Academic Books, men i høj grad også studerende og undervisere.

The big WHY?

En stor del af vores engagement i projektet skyldes kort sagt vores egne erfaringer. Vi har både oplevet utilgængelige bøger, da der ikke har været bestilt nok, for høje priser og ikke mindst medstuderende der ikke har bøgerne og derfor ikke møder velforberedt til undervisningen. Sidstnævnte er et kæmpe irritationsmoment i forbindelse med gruppearbejde og undervisning. Vores største mål er at skabe fagligt stærkere pædagoger og vi mener at en oplagt start er at sikre tilgængelig (og billigere) litteratur, hvilket er hvad projektet i bund og grund omhandler.

Teoretiske perspektiveringsafsnit

Vi har arbejdet med vores egen foretagsomheds evne i projektet, og har ved hjælp af skubmetoden kunnet kommet frem til en løsning for vores eksterne partner. Vi har arbejdet med Kirketerp for bedre at finde løsninger på hvordan vi kunne komme i mål med vores projekt. Vi har arbejdet med samskabelse for undervisere på KP -> Studerende på KP -> Academic books, skabt en samhørighed for at få bedre forberedte studerende og flere solgte studiebøger der i sidste ende skal give billigere studiebøger til både undervisere og studerende.

Afslutning af projektet

Afslutningen af projektet bliver sat i stand gennem en samling af viden mellem alle samarbejdspartnere, der har lyst til at være til stede. Vi samler trådene mellem Academic Books og de forskellige partnere, som har haft en rolle i projektet. Vi håber dette kan være med til at skabe en mere flydende og strømlinet overlevering og at projektet på den måde er bæredygtigt nok til at kunne leve videre.

 

Udarbejdet af Amalie Frost, Yasmin Yacoubi, Katrine Svanekjær, Anders Madsen og Kristina Rottensten – PUCE18-SE02
puce18-se02