Indledning

Vi har valgt at lave en aktivitet hvor at børnene skal skabe deres egen superhelt. Fokus vil være på at lave en visuel superhelt (en tegning) men også et narrativ til den, så det bliver mere end bare en tegning.

Aktiviteten er i sig selv simpel, men dens styrke ligger i at man herefter kan bruge superheltene til andre aktiviteter, eller lave et helt forløb ud af det.

Gennemgang af Aktiviteten

Inden aktivitetens start, kan man snakke med børnene om hvad er superhelte og superkræfter, evt. lave en brainstorm over hvilke de kender og hvilke de kan finde på.

Her er det vigtigt at snakke om de kendte superhelte der nævnes historier, i forhold til hvem er de, og hvor kommer deres kræfter fra.

Herefter introduceres aktiviteten, hvor børnene skal til at tegne deres egen superhelt. I den forbindelse, introducerer man dem også til Posca tuscher, og viser hvordan de er anderledes end almindelige tuscher.

Herefter deles materialer ud, og børnene kan få lov at gå i gang med at lave deres superhelt.

Her kan der være brug for, og det er selvfølgelig også en god ide, at man som pædagog/klasseleder kan lægge op til at børnene snakker med hinanden og gennem deres kommunikation lægger op til inspiration af hinandens ideer/input.

Man kan i denne “fase” også spørger ind til hvad det enkelte barn laver, og høre om det allerede nu har en ide ift. til superheltens narrativ.

Evt. videre aktiviteter

Med de ny udklippede superhelte kan børnene gå i gang med så at lave en baggrund til superhelten. Så man ender med en hel masse baggrunde, som kan bruges i til at lave en billedfortælling mellem flere at superheltene. Dette kan f.eks. gøres ved at lægge superheltene på baggrunden, tage et billede, også via et billedredigeringsprogram lave talebobler, hvor børnene kan sige hvad der skal stå, og vi som pædagoger kan skrive det.

Herefter kan man, igen, arbejde videre med historien, f.eks. ved at børnene så laver en superskurk til deres superhelt. Som der videre kan laves til en billedfortælling.

Har man evt. med en lidt ældre børnegruppe at gøre, som altså kan noget mere rent finmotorisk, kan man lave superheltene dragter og hverdagstøj som noget der kan tages af og på figuren, hvilket igen kan bruges til at bygge videre på det Superhelte univers man får lavet igennem billede fortællingerne.

Man kan også lave et teaterstykke hvor børnene optræder med en historie  hvor de spiller deres superhelte, det kunne både være for deres kammerater og børnenes forældre.

 

SMTTE

Sammenhæng: Vi har valgt at lave en kreativ og narrativ aktivitet med udgangspunkt i superhelte, fordi vores målgruppe er stadig i det som Stern kalder “Det Narrative Selv” og handler om børnenes egne livshistorier, og det vil vi bruge til at træne børnenes empati og evne til at se udover sig selv, ved at give dem et fokus på

Mål:  Vi vil med aktiviteten have at børnene får brugt og trænet deres fantasi.

I forbindelse med det vil vi som billedekunstligt arbejde, arbejde finmotorisk.

Målet er også at skabe et fælles tredje for børnene, som jo lige er startet og måske kan have svært ved at indgå i venskaber med de andre børn.

TiltagSkabelse af superhelte, med udgangspunkt i børnenes egen fantasi, ideer, og viden om superhelte.

Tegning på karton med posca tuscher i livlige farver, af de ovennævnte superhelte.

I forhold til rummet tænker vi at børnene vil sidde indenfor snakke afstand med hinanden, så der bliver budt op til at snakke, diskuterer, inspirerer, og udveksle ideer, med hinanden.

Desuden synes vi det kan være praktisk at have dem siddende i bordgrupper, så hvis man mangler inspiration eller en impuls se kan man gå rundt imellem de andre og se hvad de har fundet på.

Tegn: Hvis vi kan se at alle børnene har fået lavet, og klippet ud, deres egen unikke superhelt, kan vi se at både fantasi arbejdet og det finmotoriske arbejde, er lykkedes.

Vi kan også se at vi nærmer os målet hvis børnene begejstret snakker med hinanden, og evt. os, om deres superhelte, og altså får sparet med hinanden, altså at vi kan se at børnene er i Flow.

Det samme kan ses børnene i evt. pause/frikvarter lege og indlever sig i deres superhelt.

Evaluering: Hvis vi kan se at børnene under processen begynder at kopier naboens superhelt, mener vi at målet ikke er fuldstændigt nået.

Vi vil også have øje for om der undervejs bliver skabt et samarbejde mellem flere børn i forhold til at få skabt en superhelt, for at se om en gruppe børn skaber en fælles superhelt sammen, eller om de individuelt skaber den samme superhelt.

I forhold til om der er kopieret, er det under arbejdet at holde øje med om der bliver direkte kopieret, eller om der blev sagt højt “Min kan skyde med ild!” og der så er to eller flere børn som alle har kørt ud fra impulsen om en superhelt der kan skyde med ild.

Lavet af

Mikkel K & Julius R, grp. 9

Hold, puce18-ku03s

Kildehenvisninger

Røed, B. H. (2019) Daniel Sterns udviklingsmodel I: Guldbrandsen, L. M. (red.) Opvækst og Psykisk udvikling; Grundbog i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver (s. 197-233) Akademisk Forlag: København.

Austring, B. D. & Sørensen, M. (2006) Æstetik og Læring; Grundbogen om æstetiske læreprocessor (s. 135) Hans Reitzels forlag.

 

 
puce18-ku03s
puce18-ku03s
puce18-ku03s
puce18-ku03s
puce18-ku03s
puce18-ku03s