SB03GRP2

Tjeneren

Mål og rammer

 • Aktivitetens mål

Vores aktivitet har fokus på inklusion, som vi fuldfører ved hjælp af samarbejde blandt deltagerne. Der kommer til at være to og to samarbejder mellem tjenerne, som bliver forklaret senere hen i opgaven. Partnerne får muligheden for at skabe deres egen taktik, men også hjælpe andre makkerpar i aktiviteten, i form af genoplivelse.

Der lægges herved vægt på at høre de andre deltagere, føle og balancere papiret hos hver tjener.

 • Målgruppe/aldersgruppe

Mennesker (Unge- og voksne) med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 

 • Hvilket deltagerantal

Deltagerantallet kan varierer fra 6 til 25 deltagere. 

 • Fysiske rammer og materialer

Aktiviteten kræver, at man har tilgængelighed til et større rum eller en hal, alt afhængig af deltagerantal. Jo flere deltagere, jo større fysiske rammer. Banen skal være markeret, så det er tydeligt og overskueligt for alle, hvor banen går til. Derudover kræver aktiviteten A4 papirer eller ærteposer svarende til deltagerantal minus to. Gerne lamineret for længere holdbarhed og tyngde. Desuden kan det anbefales at have skum- eller paprør til deltagere med nedsat bevægelsesfunktion, så de får øget deres bevægelsesradius. Derudover skal der bruges to veste i farver.

 

Indhold

Beskrivelse af aktiviteten

 • Aktivitetens igangsættelse

Forinden aktivitetens igangsættelse udspiller fortællingen om en travl restaurant, hvor tjenerne løber rundt blandt gæsterne, for at tage imod deres bestillinger. På aftenens vagt er der to ansvarlige chefer for teamet, som skal holde styr på alle tjenerne. De er meget efter personalet og tjenerne forsøger derfor at undgå de to.

 • Aktivitetens roller

De to ansvarlige er aktivitetens “fangere” og er markeret tydeligt ved at være iklædt farvede veste. Tjenerne er dem, som de skal forsøge at fange. 

 • Rekvisitter

Hver tjener balancerer et papir på håndfladen, som skal symbolisere et menukort. Dette element kan dog udskiftes med en ærtepose eller en ring (symboliserer en tallerken) for at justere aktiviteten, da en ærtepose kan være nemmere at balancere. 

 • Funktionsniveau-makkerpar

Tjenerne er sammen i makkerpar af to og to ud fra en vurdering af funktionsniveau. Makkerparrene sammensættes ud fra at støtte og befri hinanden undervejs i aktiviteten. 

 • Hvordan bliver man fanget?

Tjenerne fanges ved at fangerne skubber papiret/menukortet ud af hånden på tjenerne eller de selv taber det. Når man er blevet fanget, skal man stå stille med spredte arme og ben, så det er tydeligt for de andre, at man er fanget.

 • Hvordan bliver man befriet?

De andre kan befri den fangede ved at samle ens menukort op og give det til en. Hvis man er i kørestol, kan reglen være, at man blot skal køre en omgang rundt om den person der er taget til fange og så kan fangen herefter selv samle sin rekvisit op. Som makkerpar har man til opgave at holde øje og hjælpe med hinanden, hvis man bliver fanget, men alle kan befri hinanden.

 • Aktivitetens bagdøre

For at inkludere alle i aktiviteten kan man markere et pausested, så deltagere der kan have behov for at trække sig fra aktiviteten, har et sted at trække hen uden at behøve at spørge først. Derudover kan deltagere bibeholde den samme rolle som enten fanger eller tjener for at gøre aktiviteten mere overskuelig for deltageren. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser for aktiviteten

Balance elementet er med til at sætte aktivitetens tempo ned. Dette kan justeres yderligere ved at aftale at alle kun må gå almindeligt eller i slowmotion. Desuden gøres der brug af enten papir eller ærtepose i aktiviteten, da det er med til at forhindre følelsen af kaos i form af flyvende bolde. Aktiviteten kan igangsættes med en historiefortælling som kan være med til at øge deltagernes impuls og indlevelse i aktiviteten. Desuden er aktiviteten opdelt i makkerpar for at øge det sociale fællesskab blandt deltagerne.

 

Vi har valgt en aktivitet, som er sundhedsfremmende og vi har derfor lagt os op af WHO’s sundhedsdefinition (WHO,1948), da den både tager højde for og stræber efter at fremme den fysiske sundhed, såvel som den mentale og sociale sundhed. 

 

En anden variation af legen/aktiviteten kunne være, at der lå “ingredienser” (dette kunne fx. være ærteposer) rundt omkring på skumredskaber/under kegler/lignende, og målet var så her;

 1. Man tager et papir med en ret på. På papiret står der, hvad der skal bruges.
 2. Ingredienser (som er et papir) ligger rundt omkring og “tjenerne” skal nu samle sammen uden at blive fanget eller tabe ingredienserne. 

Denne variation ville have større fokus på konkurrencedelen og dette kan, for nogle deltagere, både være et plus eller minus.

 

Aktiviteten er beskrevet af:

Kevin Seneca Persson, Daniel Fernández Mossner og Amalie Holst Demant
pucf21-sb03