Aktivitet: Transport af bold

 

Tankerne bag – faglige og didaktiske

I valgfaget Bevægelse og Sundhedsfremme er vi gennem en bred praktisk og teoretisk palette af viden og aktiviteter blevet introduceret til, hvordan krop, kropslighed, sanser, følelser etc. altid spiller en rolle i en pædagogisk sammenhæng. Både på gruppe og individniveau. Hvordan konverterer man så denne dybe erkendelse til en øvelse på 20 minutter for en gruppe af mennesker, der har få forudsætninger for at forstå de dybere faglige aspekter?
Vores svar er: Ved at lade deltagerne lege sig ind i de didaktiske dynamikker, der nødvendigvis præger enhver voksenstyret bevægelsesaktivitet.
Vi ønsker at inspirere og give plads til deltagernes egen fortolkning af aktiviteterne som en måde at engagere dem på, men også som en metafor for forholdet mellem aktivitet og teori i det hele taget: Nemlig at oplevelsen af aktiviteten for en pædagog – modsat fx en lærer – må forstås et vigtigt resultat i sig selv, hvis målet med aktiviteten er noget med (og det er det for os!):

 • At være og blive sig selv i sin kropslige oplevelse
 • At være og blive del af et fællesskab gennem en bevægelsesaktivitet
 • At opleve bevægelse som en selvstændig og meningsfuld aktivitet (dvs. som en ikke diskursivt drevet oplevelse og oplevelsesmodus)
 • At danne sig emotionelt, socialt og individuelt gennem kropslig udfoldelse
 • At have det sjovt!

Vores inspiration var en boldøvelse fra undervisningen, hvor man gennem en trinvis progression ændrede en gruppes formål med en simpel kaste/gribe-aktivitet for så til sidst at lade den munde ud i en konkurrence holdene imellem om at holde bolden længst tid i luften.

Erkendelsen for os var her, at selv tilsyneladende små ændringer i en formålet eller processen ved en aktivitet vil medføre store ændringer i deltagernes oplevelse af aktiviteten. Dvs. at fx lærere og pædagoger kan og bør derfor tænke over, hvordan de designer og instruerer aktiviteter helt ned i detaljen. Men omvendt at kropslige og bevægelsesorienterede aktiviteter – selv når de er super simple – rummer et stort pædagogisk potentiale, samt rummer et nærmest uendeligt antal aktiviteter, når man netop leger med at ændre dem, og – som vi har forsøgt det her – lægger ansvaret for en del af aktiviteten ud til deltagerne som en invitation til at engagere sig, at tage ansvar og til at være kreativ og fleksibel i sin måde at indgå i verden.

Beskrivelsen af selve aktiviteten

Aktiviteten består i sin enkelthed af at transportere en bold fra en ende af en opstillet bane (startfeltet) til den anden (målet).

Man arbejder  i grupper med seks deltagere i hver gruppe.

Gruppen skal gennem tre runder transportere bolden.

Vi instruerer i første omgang grupperne i, at det ikke er en konkurrence, men en samarbejdsøvelse, hvilket vi så alligevel ændrer i runde tre, som er en konkurrence.

Runderne udføres således:

 1. Her skal bolden transporteres uden brug af hænder i par hen til målet.
 2. Her skal bolden transporteres uden brug af hænder i gruppe hen til målet.
 3. Her skal fem bolde transporteres hen til målet uden brug af hænder. Hver deltager skal røre en bold mindst en gang. Bolden må i startfeltet og undervejs placeres på en deltager eller mellem deltagere, men hænder og arme må ikke bruges til selve transporten.

Pointsystem i konkurrencen

 • Der gives 10 points til det hold, der kommer først i mål.
 • Der gives 10 points til hvert hold, der ikke taber en eneste bold undervejs.
 • Der gives 2 minuspoints pr. tabt bold (holdene holder selv score for tabte bolde).

Instruks til konkurrencen

“Inden konkurrencen går i gang får hver gruppe ca. to minutter til at tale taktik for, hvordan I vil vinde over de andre. I holder selv score med, hvor mange gange I taber en bold undervejs. Vi dommere afgør, hvem der kommer først og tæller points til sidst. Hvis der ikke er nogen spørgsmål, har I nu to minutter i jeres gruppe til at diskutere taktik. Sæt i gang!”

Evaluering

Til sidst samler vi op på deltagernes oplevelser i forskellen på de tre runder, samt overvejelser om konkurrencen og ikke mindst, om de er blevet inspireret pædagogisk til, hvordan de kan arbejde med bevægelsesaktiviteter på lignende vis eller har forslag til, hvordan vores aktivitet kunne være bedre.

Formål med øvelsen

Formålet med øvelsen er at samarbejde om en ret simpel opgave, at transportere bolde i mål, her kommer deltagernes kropslige, kreative og samarbejdes færdigheder på prøve. Det er samarbejde med frie tolkningsmuligheder som giver en kreativ frihed som er underholdende at være i og samtidig et krav at samarbejder om at alle kommer igennem. Selvom det ikke er en konkurrence i de første runder, kan det være svært ikke at se hvordan de andre klare sig og blive inspireret af deres metoder.

Rent pædagogisk er det også en sjov leg fordi man kan justere runderne med nye udfordringer som at transportere boldene uden at måtte flytte sig imens man holder dem, eller man skal ligge ned når man afleverer eller modtager en bold også få fragtet dem i mål således.

Konkurrence delen bygger op omkring at nu har holdene øvet sig, er blevet varme, og har fået noget kropslig erfaring i forhold til udførelse af øvelsen. Konkurrencer med regler skaber en mere intens atmosfære og sætter det samarbejde man har opbygget de sidste runder på prøve. Dog er denne del nok ikke for de mindste målgrupper men generelt kan hele øvelsen justeres både op og ned efter hvilken målgruppe man arbejder med.

Målgruppe(r)

Vi har ikke en specifik målgruppe i tankerne, da vores aktivitet netop kan skræddersys til at fungere i mange forskellige sammenhænge. Den kan fungere med både voksne kørestolsbrugere, men også med normale børnehavebørn – så længe man naturligvis tænker over hhv. formål, instruks og sammenhæng ift. målgruppen. Vores aktivitet rummer på den måde også en metaperspektiv, da den også retter sig mod at få studerende til at reflektere over opbygningen af bevægelsesaktiviteter.

puce20-sb02
puce20-sb02